Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-10-29
Ikona statystyk

Udzielanie informacji ustnie o danych ewidencyjnych i wizualnie - udostepnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 PODGiK posiadając bogaty zbiór informacji zawartych na mapach gospodarczych oraz w operacie katastralnym, operując informatycznym systemem zarządzania  danymi zawartymi w powyższych zbiorach, umożliwia inwestorom, właścicielom nieruchomości oraz innym zainteresowanym podmiotom odszukanie żądanych obiektów, umożliwienie wglądu do dotyczącej ich dokumentacji znajdującej się
w zasobie geodezyjnym oraz udzielenie informacji dotyczącej topologii obiektów przestrzennych wraz z ich danymi opisowymi dotyczącymi między innymi stanów prawnych, powierzchni, sposobów użytkowania.
           Wśród najczęściej żądanych przez zainteresowanych informacji, mieszących się   w zakresie działania wydziału znaleźć można zapytania dotyczące umiejscowienia przestrzennego nieruchomości, powierzchni oraz właściwości topologicznych działek, ustalenie właścicieli nieruchomości itp.

1. Nazwa wydziału:

     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Podstawa prawna: 

- § 51 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa      z dnia 29 marca 2001r. w sprawie   ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38,
poz. 454)

3. Wymagane dokumenty- pisemne zlecenie

3.1 W związku z faktem, że dane ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U  z 2002r.Nr 101, poz. 926) zlecający wykonanie wyrysów, wypisów lub występujący   o udostępnienie   i udzielenie informacji z operatu ewidencyjnego, dotyczących nieruchomości nie będących w ich władaniu zobligowani są dodatkowo do wypełnienia wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
z podaniem przeznaczenia i podstawy prawnej wydania żądanych materiałów czy informacji - WZÓR WNIOSKU do pobrania znajduje się poniżej

4.  Opłaty:

udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego odbywa się odpłatnie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. Nr 100,  poz. 1086 z 2000 r.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia
19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne  i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wypisów
i wyrysów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. z 2004r Nr 37, poz. 333 ).

5.   Jednostka prowadząca sprawę:      Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej
      parter - pokój 104, telefon (041) 39-44-952,
                 pokój 108 telefon  (041) 39-44-945

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
2003-10-29
Data publikacji:
2003-10-29
Data ostatniej zmiany:
2014-01-07
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)