Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-10-31
Ikona statystyk

Poświadczenie faktu istnienia gospodarstwa rolnego na wniosek zainteresowanych stron niezbędnych do uzyskania renty lub emerytury.

1. Nazwa wydziału:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


2. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 20.07.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 310 z późn. zm.)

3. Wymagane dokumenty:
a) wniosek na formularzach Starostwa lub odręczny wniosek ze wskazaniem:
- na kogo figurowało gospodarstwo (rodzice, teściowie),
- okres, w jakim wnioskodawca przebywał w tym gospodarstwie położenie gruntu,
- gdzie będzie przekładane to poświadczenie (ZUS, KRUS, zakład pracy)
b) wszelkie dokumenty potwierdzające istnienie tego gospodarstwa jeśli wnioskodawca
posiada.

4. Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty.

5. Termin załatwienia sprawy:
Prowadzone wg procedur określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10.
    Wydział GKK i GN – I piętro pok. 202, telefon (041) 39-44-997

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
2003-10-31
Data publikacji:
2003-10-31
Data ostatniej zmiany:
2007-09-07
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)