Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-10-31
Ikona statystyk

Wydawanie zaświadczeń nadajacych klauzulę ostateczności dla aktów własności ziemi.

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Podstawa prawna:

 - art. 217 §1 i 2 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

3. Wymagane dokumenty:

 - akt własności ziemi,

 - pisemny wniosek (może być na drukach Starostwa),

 - dowód zapłaty n/w opłaty skarbowej

4. Opłata skarbowa - 17 zł za wydanie decyzji

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Włoszczowa lub przelewem na rachunek:

PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578


5. Miejsce złożenia wniosku z załącznikami:

Sekretariat Starostwa Powiatowego we Włoszczowie II piętro pokój 325

6. Termin załatwienia sprawy:

Prowadzone wg procedur określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy kończy się wydaniem zaświadczenia nadającego klauzulę ostateczności dla aktu własności ziemi. 

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10.
Wydział GKK i GN – I piętro pok. 202, telefon (041) 39-44-997

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
2003-10-31
Data publikacji:
2003-10-31
Data ostatniej zmiany:
2007-09-07
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)