Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-11-03
Ikona statystyk

Wydawanie postanowień prostujących błędy i oczywiste omyłki pisarskie w akcie własności ziemi.


1. Nazwa wydziału:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Podstawa prawna:
- art. 113 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 -tekst jedn.ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225,poz. 1635).

3. Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- akt własności ziemi
- dowód zapłaty n/w opłaty skarbowej

4. Opłata skarbowa - 10 zł  za wydanie postanowienia
    Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Włoszczowa lub
    przelewem na rachunek: PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-
    2102-0003-9578


5. Termin załatwienia sprawy:
Prowadzone wg procedur określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego –
załatwienie sprawy kończy się postanowieniem prostującym błędy i oczywiste omyłki
p
isarskie w akcie własności ziemi.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10.
Wydział GKK i GN – I piętro pok. 202, telefon (041) 39-44-997

7. Tryb odwoławczy:
Zażalenie do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Kielcach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2003-11-03
Data ostatniej zmiany:
2007-09-07
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)