Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-11-04
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji klasyfikacji gleboznawczej ewidencji gruntów

1.

Nazwa wydziału:    Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

240, poz. 2027)
-
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r.
  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454).
-
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071-tekst jedn.ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). 

3. Wymagane dokumenty:

- pisemny wniosek,
-
operat klasyfikacyjny zmiany użytków i klas gruntowych.
- dowód zapłaty n/w opłaty skarbowej

4. Opłata 

skarbowa - 10 zł za wydanie decyzji
Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Włoszczowa lub przelewem
na rachunek:PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578 

5. Termin załatwienia sprawy:

postępowania wyjaśniającego załatwiane są w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

6.

Jednostka prowadząca sprawę:Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10.Wydział GKK i GN – I piętro pok. 202, telefon (041) 39-44-997

7. Tryb odwoławczy:

i Kartograficznego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
art. 35 § 3 Kodeks postępowania administracyjnego - sprawy wymagające

2. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr
Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
2003-11-04
Data publikacji:
2003-11-04
Data ostatniej zmiany:
2007-09-28
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)