Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.

Ikona statystyk

Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.

Karta usług Nr AB-07.04

1. Nazwa wydziału:
     Wydział Architektury i Budownictwa.

2. Wymagane dokumenty:     

  Wniosek inwestora.

3. Opłaty:    

Odpłatność za dziennik budowy obecnie 10 zł za DB/A- 16 strony, oraz 15 zł za DB/B – 32 strony na konto Powiatu Włoszczowskiego, gotówką w urzędzie lub przelewem na rachunek:

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, 79-8525-0002-0000-0011-5720-0017.

 

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
      Wniosek można:
    - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we 
       Włoszczowie, parter pok. 100

5. Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie zarejestrowanego dziennika w ciągu 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

6. Jednostka prowadząca sprawę:    
Wydział Architektury i Budownictwa,
tel. 394-49-74, 394-51-03, II piętro, pokoje nr 307; 308; 309.

7. Tryb odwoławczy:
Nie jest przewidziany

8.  Podstawa prawna: 

  • art. 45 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2017.1332 t.j. ze zm.);
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2002r nr 108, poz. 953, z póź., zm.)
  • Zarządzenie Starosty Włoszczowskiego nr  58/16, z dnia 31 sierpnia 2016r.

9.  Uwagi:

 

Odbiór dziennika osobiście przez inwestora lub przez osobę upoważnioną.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2017-09-27


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)