Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Komórki organizacyjne

Ikona statystyk

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik wydziału: Agnieszka Wiśniewska

I piętro: pokój Nr 225, 226
tel. 41 39 44 977 
e-mail: administracja@powiat-wloszczowa.pl 

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Kierownik wydziału: Katarzyna Partyka
II piętro: pokój Nr 307, 308, 309
tel. 41 39 45 103,
tel. 41 39 44 974 - Kierownik wydziału
 e-mail: bud@powiat-wloszczowa.pl


Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich 

Kierownik wydziału: dr Robert Ślęzak
II piętro: pokój Nr 306, 312, 313
tel. 41 39 44 998, 41 39 45 104
tel. 504-754-001 - Kierownik wydziału
e-mail: edu@powiat-wloszczowa.pl ; oc@powiat-wloszczowa.pl

 

Wydział Finansowo-Budżetowy

Kierownik wydziału: Agnieszka Górska
II piętro: pokój Nr 301, 302, 303, 304
tel. 41 39 44 994, 41 39 44 991
tel. 41 39-44-986 - Kierownik wydziału
e-mail: fin@powiat-wloszczowa.pl

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik wydziału - Geodeta Powiatowy
I piętro: pokój Nr 201
tel. 41 39 44 953;

Ewidencja Gruntów i Budynków

- udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków (wypisy, wyrysy)

tel. 41 39 42 231, 504 754 241

- postępowania administracyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków

I piętro, pokój 202, tel. 41 39 44 987

Gospodarka Nieruchomościami

I piętro, pokój 204, tel. 504 753 236
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Z-ca Kierownika wydziału: Danuta Kwiecień

Parter: pokój Nr101,102,103,104,105,106,107,108
tel. 41 39 44 952, 41 39 44 945
e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl  

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

Przewodniczący zespołu: Bożena Gładyś

I Piętro, pokój 223, tel. 504 753 142

 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

Kierownik wydziału: Mariusz Wiśniewski
I piętro: pokój Nr 214, 215, 216, 217, 218;
tel. 504 753 260 - prawa jazdy, transport
tel./fax 41 39 44 997 - rejestracja pojazdów
tel. 504-753-260 - Z-ca Kierownika wydzialu
e-mail: komunikacja@powiat-wloszczowa.pl ; kom@powiat-wloszczowa.pl

 

Wydział Organizacyjny i Ochrony Zdrowia

Kierownik wydziału: Robert Suchanek
II piętro: pokój Nr 322, 323:
tel. 41  39 44 978;
tel. 41 39 44 976 - Kierownik wydziału
e-mail: starostwowloszczowa@eobip.pl

 

Wydział Promocji i Rozwoju

Kierownik wydziału: Aneta Dziubek
I piętro: pokój Nr 224
tel. 41 39 44 995
e-mail: prom@powiat-wloszczowa.pl

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Kierownik wydziału: Ewa Zawadzka 
II piętro: pokój Nr 314, 315, 316;
tel. 41 39 44 975
tel. 504-754-162 - Kierownik wydziału
e-mail: rol@powiat-wloszczowa.pl

 

Wydział Inwestycyjny

Kierownik wydziału: Krystyna Ciulęmba
I piętro: pokój Nr 213
tel. 41 39 45 105
e-mail: inwestycje@powiat-wloszczowa.pl 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Grzegorz Kazimierski 

II piętro: pokój Nr 305
tel. 504 753 876
e-mail: konsument@powiat-wloszczowa.pl 

 

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr 

Anna Suchanek
II piętro: pokój Nr 321
tel. 41 39 44 999

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Robert Suchanek (rs)
Data utworzenia informacji:
2003-07-02
Data publikacji:
2003-07-02
Data ostatniej zmiany:
2023-02-13


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)