Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Ikona statystyk

ROL-17.04

1. Nazwa wydziału:
   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie drewna do ocechowania wg wzoru 
  (druk do pobrania) 

3. Opłaty:  
- brak

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:   
Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
    
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.5. Termin załatwienia sprawy:
W uzgodnieniu z wnioskodawcą, nie dłużej
niż w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.6. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. 41 39 44 975, pokój nr 314, piętro II


7. Tryb odwoławczy:
- brak


8. Dodatkowe informacje:
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie sprawuje nadzór
nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych położonych
na terenie powiatu włoszczowskiego. Sprawami nadzoru
w terenie powiatu zajmuje się wyznaczony pracownick Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 


Nadzorujący: mgr inż. Rafał Michalski tel. 697-698-929

 

9. Uwagi:
Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.
Cechowania drewna w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa dokonuje starosta niezwłocznie
po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna.

Cechowania drewna dokonuje się w miejscu jego pozyskania.
Właścicielowi lasu wystawia się dokument
stwierdzający legalność pozyskania drewna


10. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Katarzyna Baran
Data utworzenia informacji:
2012-12-13
Data publikacji:
2003-07-29
Data ostatniej zmiany:
2021-09-15


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)