Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca – Januszewice - Komorniki na odc. Januszewice - Komorniki na dł. 1672 mb

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie nr 539113-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca – Januszewice - Komorniki na odc. Januszewice - Komorniki na dł. 1672 mb

Pełna treść ogłoszenia w plikach do pobrania.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno na odcinku 562 mb

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie nr 539073-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno na odcinku 562 mb.

Pełna treść ogłoszenia w plikach do pobrania.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Remont przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0228T Krasów - Radków (przepust ramowy) w km 8+199 do km 8+304

 

Ogłoszenie o zamówieniun - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Remont drogi powiatowej nr 0228 T Rogienice - Bebelno - Krasów - Radków od km 0+000 do km 1+158 - Uwaga zmiana so SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane na "Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 0247T w m. Łachów

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie nr 519780-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.

Starostwo Powiatowe: Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 0247T w m. Łachów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zbieranie statystyk

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU, PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ STAROSTWA POWIATOWEGO

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 12:39:25, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)