Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w roku 2021

Ikona statystyk

AG.272.1.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w roku 2021

Zamawiający: POWIAT WŁOSZCZOWSKI ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków

Ogłoszenie o zamówieniu - utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT oraz powiatowej bazy BDOT500

Ikona statystyk

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Utworzenie inicjalnej bazy GESUT, zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do OPZ (zał. 7 do SIWZ) - nie dotyczy jednostek ewidencyjnych: Włoszczowa obszar miejski i Krasocin.
2) Wdrożenie i wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT - nie dotyczy jednostek ewidencyjnych: Włoszczowa obszar miejski i Krasocin.
3) Utworzenie bazy BDOT500, zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500, w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do OPZ (zał. 7 do SIWZ).
4) Wdrożenie i wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów bazy BDOT500.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ikona statystyk

Ogłoszenie nr 551057-N-2019 z dnia 2019-05-22 r.

Starostwo Powiatowe: Usługa ubezpieczenia Powiatu Włoszczowskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia Powiatu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ikona statystyk

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU, PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ STAROSTWA POWIATOWEGO


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-27 08:14:20, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)