Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-01-11
Data publikacji:
2019-01-14
Data ostatniej zmiany:
2019-01-14
 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1.378 położonej w obrębie Psary Kolonia, gm. Secemin z działkami sąsiednimi nr: 1.377, 1.379, 2.411, 2.459.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidenyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pana Jerzego Stępień dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1426 położonej w obrębie Łachów, gm. Włoszczowa z działkami sąsiadującymi z powyższą działką, położonymi w Łachowie i oznaczonymi w ewidencji gruntów numerami: 1425, 1427, 531/8, 645.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-01-04
Data publikacji:
2019-01-09
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09
 

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. obywatelskich i obrony cywilnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie informuje o wynikach oferty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Staszica we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-05
 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

    
      

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

 

                                                

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Żelisławice gm. Secemin

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2017-11-30
Data publikacji:
2017-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-18 08:20:58, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)