Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-04-16
Data publikacji:
2019-04-17
Data ostatniej zmiany:
2019-04-17

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2019-04-15

Znak: GKN.6852.2.2.2019                                                                           

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związkuz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościamin (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 859, położonej w obrębie ewidencyjnym Łachów gmina Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie firmie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych kabli i urządzeń i ich konserwację.

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2019-04-15

Znak: GKN.6852.2.3.2019                                                                           

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 380, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeżowice gmina Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie firmie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych kabli i urządzeń i ich konserwację.

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.162.2019.MS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia podzielnia wodnoprawnego Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Stanowiska, gm. Kluczewsko.

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica

W związku z omyłką pisarską w ogłoszeniu Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica informuję, iż działki położone na terenie wsi Wola Wolica gmina Secemin oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 366/1, 368/1, 374 i 517/9 nie powinny być objęte postępowaniem ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych oraz wielkości przysługujących im udziału we wspólnocie gruntowej.

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

 

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłej mieszkanki DPS we Włoszczowie

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłej mieszkanki DPS we Włoszczowie

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika "URSUS-330 z kabiną i ładowaczem czołowym TUR"

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa  ogłasza w dniu 14.03.2019r.  przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika „URSUSC-330 nr rej. TLW M911 z kabiną i ładowaczem czołowym TUR”  o zgodnie z załączonym wykazem.

 

 

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłej mieszkanki DPS we Włoszczowie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie informuje o wynikach oferty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Staszica we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-05

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

    
      

 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

 

                                                

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Żelisławice gm. Secemin

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2017-11-30
Data publikacji:
2017-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 12:39:25, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)