Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa

Ikona statystyk

GKN-11.03

Naliczanie i monitorowanie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz ustanawianie tego prawa

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

  • Dokumenty stwierdzające nabycie lub zbycie prawa użytkowania wieczystego (akty notarialne, decyzje administracyjne, protokoły badań ksiąg wieczystych)
  • Operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
  • Wniosek o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego
  • Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pokój nr 100;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Nie podlega opłacie

5. Termin załatwienia sprawy:

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

6. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok.204, telefon 504 753 236.

8. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018 poz.121)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (t.j. Dz.U.2017 poz.459)
Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)