Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Reprezentowanie Powiatu Włoszczowskiego w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości powiatowych w tym udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Ikona statystyk

GKN-14.03

Reprezentowanie Powiatu Włoszczowskiego w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości powiatowych

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

 • Wnioski dotyczące woli nabycia własności nieruchomości zasobu, najmu, dzierżawy lub zamiany.
 • Wnioski o udzielenie prawa dysponowania nieruchomościami na cele inwestycyjne
  Wzór wniosku GKN3-2: „Wniosek o udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane”

  Wzór wniosku GKN3-4: „Wzór umowy na dysponowanie”
 • Inne wnioski

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pokój nr 100

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty :

Nie dotyczy.

5. Termin załatwienia wniosku:

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jej rozpatrzenia. Sprawy dot. woli nabycia własności nieruchomości zasobu, najmu, dzierżawy lub zamiany rozstrzygane są w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

6. Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok. 204, telefon 504 753 236.

8. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018 poz. 121)

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (t.j. Dz.U.2017 poz. 1007)

 • Uchwała Nr 90/2012 z dnia 16.08.2012r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego (poza pasem drogowym), na potrzeby budowy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej obiektów budowlanych oraz innych inwestycji i działań doraźnych

 • Uchwała Nr XXXVI/190/06 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-05 11:57:45, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)