Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Rejestr instytucji kultury

Ikona statystyk

I. Nazwa rejestru: Rejestr instytucji kultury

II.  Informacje o rejestrze:

1. Rejestr zawiera następujące dane i informacje:

1) numer wpisu do rejestru,

2) datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów,

3) pełną nazwę instytucji kultury wynikającą ze statutu,

4) skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut,

5) siedzibę i adres instytucji kultury,

6) oznaczenie organizatora instytucji kultury,

7) oznaczenie podmiotu, z którym organizator prowadzi instytucję kultury,

8) akt o utworzeniu instytucji kultury,

9) akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

2.  Miejsce prowadzenia:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich

ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa,

tel. (41)3944998, 504754050, 504754001

3. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. − w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury  (Dz. U. 2012.189)

 

III. Sposób udostępniania danych

 

Zgodnie z § 10 ust. 2  rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. − w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury „dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1)  otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2)  wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej”.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

Jak określa § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia „Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury”.

Ponadto organizator instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis − pełny lub skrócony − każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2012-05-21
Data publikacji:
2012-05-21
Data ostatniej zmiany:
2012-10-04


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)