Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Zbieranie statystyk

I. Nazwa: Ewidencja szkół i placówek niepublicznych  

II.  Informacje o ewidencji:

1.  Dane ujęte w ewidencji:

- nazwa szkoły/placówki,

- adres,

- numer telefonu,

- osoba prowadząca,

- dyrektor,

- zawody/profile kształcenia,

- data rozpoczęcia kształcenia (w zawodzie),

- data/numer  wpisu do ewidencji,

- uprawnienia szkoły publicznej,

- wykreślenie,

- uwagi.

2.  Miejsce prowadzenia:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich

ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa,

tel. (41) 3944998, 504754050, 504754001.

3. Podstawa prawna: art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

III. Wykaz szkół i placówek niepublicznych:

Nazwa szkoły /placówki

Adres

Osoba prowadząca

Dodatkowe informacje

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ośrodek Kształcenia  Zawodowego we Włoszczowie 

ul. Młynarska 56

29-100 Włoszczowa

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

-

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włoszczowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Młynarska 56

29-100 Włoszczowa

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

-

Niepubliczne Technikum Zawodowe we Włoszczowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Młynarska 56

29-100 Włoszczowa

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

-

Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia we Włoszczowie

ul. Młynarska 56

29-100 Włoszczowa

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

Z oddziałem dotychczasowej Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Włoszczowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2012-06-12
Data publikacji:
2012-06-12
Data ostatniej zmiany:
2018-07-17


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-22 12:54:57, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)