Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Ikona statystyk

I. Nazwa: Ewidencja szkół i placówek niepublicznych  

II.  Informacje o ewidencji:

1.  Dane ujęte w ewidencji:

- nazwa szkoły/placówki,

- adres,

- numer telefonu,

- osoba prowadząca,

- dyrektor,

- zawody/profile kształcenia,

- data rozpoczęcia kształcenia (w zawodzie),

- data/numer  wpisu do ewidencji,

- uprawnienia szkoły publicznej,

- wykreślenie,

- uwagi.

2.  Miejsce prowadzenia:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich

ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa,

tel. (41) 3944998, 504754050, 504754001.

3. Podstawa prawna: art. 168 ust. 1 i 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

III. Wykaz szkół i placówek niepublicznych:

Nazwa szkoły /placówki

Adres szkoły /placówki

Osoba prowadząca szkołę /placówkę

Dodatkowe informacje

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ośrodek Kształcenia  Zawodowego we Włoszczowie 

ul. Młynarska 56

29-100 Włoszczowa

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

-

 

Niepubliczne Technikum Zawodowe we Włoszczowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Młynarska 56

29-100 Włoszczowa

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

-

Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia we Włoszczowie

ul. Młynarska 56

29-100 Włoszczowa

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

 

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Kolorowa Skarpetka”

ul. Młynarska 1

29-100 Włoszczowa

 

Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny  oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”

Data rozpoczęcia działalności: 1 września 2019 r.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Kolorowa Skarpetka”

ul. Młynarska 1

29-100 Włoszczowa

 

Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny  oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”

Data rozpoczęcia działalności: 1 września 2019 r.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach

Psary Kolonia 57,

29-145 Secemin

Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Pokonać Bariery

Data rozpoczęcia działalności: 1 stycznia 2020 r.

Niepubliczna Branżowa Szkoła II stopnia we Włoszczowie

ul. Młynarska 56

29-100 Włoszczowa

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

Data rozpoczęcia działalności: 1 września 2020 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Michał Banaśkiewicz
Data utworzenia informacji:
2012-06-12
Data publikacji:
2012-06-12
Data ostatniej zmiany:
2022-03-25


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)