Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy

Ikona statystyk

                Ruchy masowe ziemi, w myśl art. 3 pkt 32a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t.  Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), to powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. Zgodnie z art. 101 pkt 6 ww. ustawy, ochrona powierzchni ziemi polega na zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Ustawa ta wskazuje starostów jako odpowiedzialnych za prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach (art. 110 a).

              Sposób ustalania ww. terenów oraz metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji, a także zakres, sposób prowadzenia, formę i układ rejestru został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2007 r. Nr 121 poz. 840).

              Zapraszamy do korzystania z Aplikacji Państwowego Instytutu Geologicznego, gdzie można zapoznać się z lokalizacją osuwisk i terenów zagrożonych, m.in. na terenie Powiatu Włoszczowskiego.

 

Karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla Gminy Krasocin - dane w Kartach rejestracyjnych są aktualne na dzień ich sporządzania

Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 dla Gminy Krasocin wraz z objaśnieniami

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Mariola Fryc
Data utworzenia informacji:
2017-09-27
Data publikacji:
2017-09-27
Data ostatniej zmiany:
2023-02-23


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)