Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Informacja o konsultacji Programu współpracy Powiatu Włoszczowksiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2022 r.

Ikona statystyk

 Włoszczowa, 27 października 2021 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że w dniach 4-9 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (na 2022 r.)".

Projekt ten został przygotowany z uwzględnieniem propozycji przedłożonych przez kierowników komórek i jednostek organizacyjnych Powiatu, co nastąpiło w odpowiedzi na pismo Starosty Włoszczowskiego z dnia 4 października 2021 r. Uchwałą Nr 113/21 z dnia 27 października 2021 r. został on przyjęty przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i skierowany do konsultacji.  

Projekt ten został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem – www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl („Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z sektorem organizacji pozarządowych”), a także na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Opinie, wnioski i uwagi do konsultowanego dokumentu można zgłaszać w formie pisemnej – w terminie do 9 listopada 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu), zgodnie z załączonym formularzem konsultacji, na adres:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
e-mail: oc@powiat-wloszczowa.pl

Starosta Włoszczowski
/-/ Dariusz Czechowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Michał Banaśkiewicz
Data utworzenia informacji:
2021-10-27
Data publikacji:
2021-10-27
Data ostatniej zmiany:
2021-10-27


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)