Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Informacja o wynikach konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2022 r.).

Ikona statystyk

Informacja

o wynikach konsultacji projektu

„Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. –  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2022 r.)”

 

Projekt „programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2022 r.)” uchwałą Nr 113/21 z dnia 27 października 2021 r. został skierowany przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego do konsultacji, o których mowa w art. 5 ust. 5 i umieszczony – wraz ze stosowną informacją i formularzem konsultacji – na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa, stronie internetowej oraz  w BIP. 

W wyznaczonym przez Zarząd terminie - od 4 do 9 listopada 2021 r. -  nie zgłoszono wniosków i uwag dotyczących dokumentu będącego przedmiotem konsultacji.

 

Włoszczowa, dn. 15.11.2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Michał Banaśkiewicz (mb)
Data utworzenia informacji:
2021-11-15
Data publikacji:
2021-11-15
Data ostatniej zmiany:
2021-12-02


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)