Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Status Prawny

Ikona statystyk

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego PSP. Działa na podstawie Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991r. oraz Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dn. 24 sierpnia 1991r. (tekst jednolity - lipiec 2002r.). Strukturę organizacyjną i szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej określa Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, wprowadzony Decyzją nr 49/99 Komendanta Powiatowego PSP z dn. 5 listopada 1999r.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2003-07-07
Data publikacji:
2003-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)