Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Inspektorat sanitarny

Ikona statystyk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) we Włoszczowie została powołana do sprawowania nadzoru bieżącego i zapobiegawczego nad warunkami:
- higieny środowiska,
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny w szkołach i innych placówkach wychowawczych,
- higieny miejsc wypoczynku i rekreacji,
- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
Do zakresu działania Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne, w szczególności dotyczące:
-warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
-ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowania nadzoru
w tym zakresie,
-wydawania zarządzeń i decyzji w zwalczaniu chorób zakaźnych,
-udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych,
-kierowania akcją sanitarną przy klęskach żywiołowych,
-organizacji, prowadzenia, koordynacji i nadzoru działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest zarazem dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włoszczowie
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998r.
Nr 90, poz. 575 ze zm.) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny raz na rok przedkłada radzie powiatu informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu.
Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir Owczarek
redaktor:
Robert Suchanek
Data utworzenia informacji:
2004-01-12
Data publikacji:
2004-01-12
Data ostatniej zmiany:
2021-05-12


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)