Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

ROZEZNANIE CENOWE

Ikona statystyk

Włoszczowa, dnia 2019-05-06

Stary znak sprawy: GKN.272.5.2019.BG

ROZEZNANIE CENOWE - prowadzone w celu ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego na „ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ PROJEKTU”

Doradztwo będzie realizowane w ramach projektu pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa Oś VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – zwanego dalej Projektem.

I.   Nazwa i adres zamawiającego

Powiat Włoszczowski
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa

NIP: 6090072293, REGON: 291009403

strona internetowa: www.powiat-wloszczowa.pl
e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl, podgik@powiat-wloszczowa.pl.

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 - 17.30
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 13.30 

Wydział obsługujący projekt: Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl

Postępowanie jest prowadzone w celu późniejszego udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wartości całkowita Projektu wynosi 1 545 613,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Rafał Żmuda
Data utworzenia informacji:
2019-05-06
Data publikacji:
2019-05-06
Data ostatniej zmiany:
2019-05-06


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-14 11:10:38, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)