Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ikona statystyk

Włoszczowa, 2021-04-02

Znak: GKN.6852.2.1.2021.IŚ

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w oparciu o art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 78, położonej w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko w gminie Kluczewsko, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Gminie Kluczewsko zezwolenia na wykonanie przejścia projektowanym przewodem wodociągowym PVC ⌀ 90 pod dnem odcinka cieku wodnego – rzeka Czarna (Włoszczowska) w celu rozbudowy odcinka sieci wodociągowej zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kluczewsko znak: B.6733.1.2020 z dnia 21.04.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Tomasz Strączyński
Data utworzenia informacji:
2021-04-06
Data publikacji:
2021-04-06
Data ostatniej zmiany:
2021-04-06


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-14 11:10:38, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)