Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2020, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a

Zbieranie statystyk

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2019, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a

Zbieranie statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.

Zbieranie statystyk
 

Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.

Zbieranie statystyk

Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.

Zbieranie statystyk

Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Zbieranie statystyk
 

Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę

Zbieranie statystyk

Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu

Zbieranie statystyk

 

 

Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę

Zbieranie statystyk
 

Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.

Zbieranie statystyk

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zbieranie statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Zbieranie statystyk
 

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zbieranie statystyk

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.

Zbieranie statystyk

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu.

Zbieranie statystyk
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-14 13:35:58, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)