Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń budowy/przebudowy budynków mieszkalnych, budowy stacji transformatorowych i budowy sieci.

Ikona statystyk

Udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.

Ikona statystyk

Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.

Ikona statystyk
 

Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

Ikona statystyk

Wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę

Ikona statystyk

Wydanie decyzji o przeniesieniu na budowę na rzecz innego podmiotu

Ikona statystyk

 

 

 

Wydanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę

Ikona statystyk

Wydanie dziennika budowy, rozbiórki lub montażu.

Ikona statystyk

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ikona statystyk
 

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Ikona statystyk

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Ikona statystyk

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.

Ikona statystyk
 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu.

Ikona statystyk

Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub sąsiedniej nieruchomości.

Ikona statystyk

Opiniowanie projektów inwestycyjnych.

Ikona statystyk
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)