Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

realizacji umowy na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

wykonywania zadań w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie prawidłowości przeprowadzania przez Powiat Włoszczowski właściwych procedur dotyczących zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego"

 

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Włoszczowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską we Włoszczowie


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 14:10:14, zmian dokonał(a): Kinga Lesiak

WCAG 2.0 (Level AA)