Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zaproszenie do składania ofert

Zbieranie statystyk

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 0228 T Rogienice – Bebelno-Krasów – Radków od km 0+000 do km 1+158”

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0264T i Nr 0265T w miejscowości Występy"

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zbieranie statystyk

Znak sprawy: PR.042.3.1.2019.III

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Zamawiający:
Powiat Włoszczowski
ul. Wiśniowa 10,
29-100 Włoszczowa,


Zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie, transport i montaż tablic edukacyjno – informacyjnych przy szlaku rowerowym „Lasami dookoła Włoszczowy” wraz z drobną infrastrukturą turystyczną w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową”.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-26 14:06:41, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)