Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu - utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT oraz powiatowej bazy BDOT500

Ikona statystyk

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Utworzenie inicjalnej bazy GESUT, zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do OPZ (zał. 7 do SIWZ) - nie dotyczy jednostek ewidencyjnych: Włoszczowa obszar miejski i Krasocin.
2) Wdrożenie i wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT - nie dotyczy jednostek ewidencyjnych: Włoszczowa obszar miejski i Krasocin.
3) Utworzenie bazy BDOT500, zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500, w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do OPZ (zał. 7 do SIWZ).
4) Wdrożenie i wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów bazy BDOT500.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ikona statystyk

Ogłoszenie nr 551057-N-2019 z dnia 2019-05-22 r.

Starostwo Powiatowe: Usługa ubezpieczenia Powiatu Włoszczowskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia Powiatu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ikona statystyk

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU, PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ STAROSTWA POWIATOWEGO

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-03-01 17:05:25, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)