Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie nr 551057-N-2019 z dnia 2019-05-22 r.

Starostwo Powiatowe: Usługa ubezpieczenia Powiatu Włoszczowskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia Powiatu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie nr 549668-N-2019 z dnia 2019-05-20 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 IM. S. STASZICA: ZAMÓWIENIE NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ- MOBILNOŚCI EDUKACYJNE PROJEKT NR 2018-1-PL01-KA102-049421 W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+, SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zbieranie statystyk

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU, PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ STAROSTWA POWIATOWEGO

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-20 08:36:33, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)