Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Remont dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195

Zbieranie statystyk

Nr zamówienia In. 272.4.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro dla robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195 w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych

Zamawiający: POWIAT WŁOSZCZOWSKI ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Zbieranie statystyk

Projekt nr 2019-1-PL01-KA102-062675, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie nr 551057-N-2019 z dnia 2019-05-22 r.

Starostwo Powiatowe: Usługa ubezpieczenia Powiatu Włoszczowskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia Powiatu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zbieranie statystyk

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU, PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ STAROSTWA POWIATOWEGO


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-14 13:35:58, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)