Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Zbieranie statystyk

Projekt nr 2019-1-PL01-KA102-062675, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zbieranie statystyk

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie nr 551057-N-2019 z dnia 2019-05-22 r.

Starostwo Powiatowe: Usługa ubezpieczenia Powiatu Włoszczowskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia Powiatu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zbieranie statystyk

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU, PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ STAROSTWA POWIATOWEGO


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-24 17:26:, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)