Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Mienie komunalne Powiatu Włoszczowskiego

Ikona statystyk

          Powiat Włoszczowski stał się na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego właścicielem następujących nieruchomości pod nazwą:

1.     Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

2.     Ośrodek Zdrowia w Bukowie

3.     Ośrodek Zdrowia w Krasocinie

4.     Ośrodek Zdrowia w Koniecznie

5.     Ośrodek Zdrowia w Kurzelowie

6.     Ośrodek Zdrowia w Olesznie

7.     Zespół Szkół Zawodowych( ZSP Nr 3 ) z Domem Nauczyciela
we Włoszczowie                 

8.     Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie ( ZSP Nr 1)

9.     Zespół Szkół Rolniczych we Włoszczowie ( ZSP Nr 2)

10.        Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych

11.        Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

12.        Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

13.        Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie

14. Hotel Pracowniczy Służby Zdrowia we Włoszczowie

15. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( nabycie wyposażenia)

  16. Dom Nauczyciela przy Liceum Ogólnokształcącym  we Włoszczowie,

  17. Siedziba Starostwa

  18. Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku,

  19. Ośrodek Zdrowia w Stanowiskach

Nieruchomość zabudowaną budynkiem Szpitala Powiat Włoszczowski aktem notarialnym A 707/2001 z 04.04.2001 roku przekazał w nieodpłatne użytkowanie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Nieruchomości zabudowane budynkami Ośrodków Zdrowia w Bukowie i Krasocinie Powiat Włoszczowski aktem notarialnym A 1434/2002  z 05.07.2002 roku przekazał na rzecz Gminy Krasocin jako darowiznę na cele wykonywania zadań podstawowej opieki zdrowotnej.

Nieruchomości zabudowane budynkami Ośrodków Zdrowia w Koniecznie i Kurzelowie Powiat Włoszczowski aktami notarialnymi z 21.12.2000 roku przekazał na rzecz Gminy Włoszczowa jako darowiznę na cele wykonywania zadań podstawowej opieki zdrowotnej.

Nieruchomości zabudowane budynkami Ośrodków Zdrowia w Kluczewsku i Stanowiskach Powiat Włoszczowski aktem notarialnym z 19.05.2003 roku przekazał na rzecz Gminy Kluczewsko jako darowiznę na cele podstawowej opieki zdrowotnej.

Nieruchomość położona w Olesznie, zabudowana budynkiem pałacu została aktem notarialnym Rep A 2151/03 27.06.2003 roku sprzedana na rzecz  P. Zbigniewa Pajek zam. Skarżysko-Kamienne.

Zarząd Powiatu przekazał decyzjami w trwały zarząd następujące nieruchomości znajdujące się we władaniu niżej wymienionych jednostek:

1.     Liceum Ogólnokształcącemu we Włoszczowie  ( nieodpłatnie),

2.     Zespołowi Szkół Zawodowych we Włoszczowie ( nieodpłatnie),

3.     Zespołowi Szkół Rolniczych we Włoszczowie ( nieodpłatnie),

4.     Domowi Pomocy Społecznej we Włoszczowie ( odpłatnie),

5.     Powiatowemu Urzędowi Pracy we Włoszczowie ( odpłatnie),

6.     Zarządowi Dróg Powiatowych we Włoszczowie ( odpłatnie).

7.     Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2   we Włoszczowie

Nieruchomość zabudowana budynkiem Hotelu Pracowniczego Służby Zdrowia aktem notarialnym A 2148/2001 z 20.09.2001 roku została przekazana Gminie Włoszczowa jako darowizna z przeznaczeniem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

Przedmiotem nabycia było tylko wyposażenie będące na stanie
i w dyspozycji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włoszczowie.

Po podjęciu stosowanych działań i uchwał Rady Powiatu Włoszczowskiego  i Zarządu Powiatu Włoszczowskiego w miesiącu maju b.r. została uruchomiona sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Domu Nauczyciela na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym.

Nieruchomość zabudowana budynkiem stanowiącym siedzibę Starostwa Powiatowego we Włoszczowie pozostaje w powiatowym zasobie nieruchomości.

Oceniając proces nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Włoszczowski należy stwierdzić, że przebiegał on bardzo sprawnie.

Natomiast oceniając stan zagospodarowania mienia komunalnego Powiatu, jak widać z powyższego przebiega on prawidłowo, sukcesywnie są realizowane poszczególne jego etapy.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir Owczarek
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2004-05-12
Data ostatniej zmiany:
2004-05-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)