Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pana Edwarda Birnat, Jana Biernat, Stanisława Biernat, Wacława Biernat, Włodzimierza Biernat, Pani Stefanii Chruścińskiej, Danuty Grudniewskiej, Zofii Grudniewskiej Joanny Warzak, Jolanty Wydrychewicz dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 155 położonej w miejscowości Bichniów, gm. Secemin.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pana Antoniego Kochanowskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 414 położonej w miejscowości Bichniów gm.Secemin.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk
 

Informacja o wyniku naboru w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2017-07-12
Data publikacji:
2017-07-12
Data ostatniej zmiany:
2017-07-12

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk
 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pana  Bartłomieja Sitek i Pana Macieja Sitek dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 799 położonej w miejscowości Silpia Duża.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pana Marka Bugajskiego i Pana Artura Jakubskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 1598 i 1602/1 położonych w miejscowości Secemin.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pana Zygmunta Piątkowskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 1598 i 1602/1 położonych w miejscowości Secemin.

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pana Wacława Nowaka i Pana Witolda Piątkowskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 1598 i 1602/1 położonych w miejscowości Secemin.

Zawiadomienie skierowane do Pani Marianny Adamus i Marianny Rudeckiej dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 1598 i 1602/1 położonych w miejscowości Secemin

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr 50/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 maja 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (2016 r.)

 

Ogłoszenie EKO.4331.21.2017.II

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-20 09:16:12, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)