Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na  „Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem”.

 

Wykaz nieruchomości

Zbieranie statystyk

Starosta Włoszczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) w załączeniu  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Starosty Włoszczowskiego, położonych w obrębie Kurzelów gmina Włoszczowa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 4 lat

                                                                                    

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. ustalenia przebiegu granic nieuchomości oznaczonej w ewidencji guntów i budynków jako działki nr 1.1/3, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6/1, 1.7, 1.8, 1.9/1, 1.10/1, 1.10/3 1.18/1 położonych w Bałkowie. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie z dnia 07.01.2020 r. w sprawie VIII Ns 1033/16 dot. dz. nr 198/1 obręb Wałkonowy Dolne, gmina Secemin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Justyna Doroszko (gjd)
Data utworzenia informacji:
2020-01-16
Data publikacji:
2020-01-16
Data ostatniej zmiany:
2020-01-16

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie z dnia 07.01.2020 r. w sprawie VIII Ns 1040/16 dot. dz. nr 666/2 obręb Sułków, gmina Krasocin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwaw prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu
włoszczowskiego na lata 2020-2025z perspektywą do 2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.: Zajęcia wspomagające"

Zbieranie statystyk

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Przygotowanie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn.:Zajęcia wspomagające”  zgodnie z zapytaniem.

Zapytanie ofertowe Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”.

Zbieranie statystyk

 

W związku z realizacją projektu "BEZ BARIER" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER" zgodnie z zapytaniem.

 

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Zbieranie statystyk

ZARZĄD POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO OGŁASZA
przetarg na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego wlasność Powiatu Włoszczowskiego

 

ROZEZNANIE CENOWE

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, dnia 2019-05-06

Stary znak sprawy: GKN.272.5.2019.BG

ROZEZNANIE CENOWE - prowadzone w celu ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego na „ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ PROJEKTU”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie informuje o wynikach oferty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Staszica we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-05

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

    
      

 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

 

                                                

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Żelisławice gm. Secemin

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2017-11-30
Data publikacji:
2017-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 14:12:50, zmian dokonał(a): tszrek

WCAG 2.0 (Level AA)