Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 554 położonej w obrębie Wola Wolica gm. Secemin z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 11-2.572 położonej w obrębie Psary Kolonia gm. Secemin z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

DECYZJA

Zbieranie statystyk

Na podstawie art.8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Moskorzew

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych  załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 470, 473 położonych w obrębie ewidencyjnym Ludwinów, gm. Włoszczowa oraz działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 618, położonej w obrębie ewidencyjnym Danków Duży, gm. Włoszczowa.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-06-08
Data publikacji:
2018-06-08
Data ostatniej zmiany:
2018-06-08

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-06-05
Data publikacji:
2018-06-06
Data ostatniej zmiany:
2018-06-06

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk

ZARZĄDU POWIATU  WŁOSZCZOWSKIEGO ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pani Katarzyny Granek c. Jana oraz do nieustalonych właścicieli działki nr 96 położonej w Tarnawej Górze, gm. Moskorzew -  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 97 położonej w obrębie ewidencyjnym Tarnawa Góra, gm. Moskorzew z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do Pana Leszka Pawła Oksińskiego s. Adolfa i Heleny, Pani Jolanty Ernestowicz c. Adolfa i Heleny, Pani Barbary Pawelec c. Piotra i Józefy -  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 675, 676, 677  położonych w obrębie ewidencyjnym Kurzelów, gm. Włoszczowa z działkami  sąsiadującymi z ww. działkami.

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego...

 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds.dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie informuje o wynikach oferty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Staszica we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-05
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 11:44:27, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)