Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dot. dz. nr 2914/2, 2914/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 04 m. Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
gjd
Data utworzenia informacji:
2019-11-08
Data publikacji:
2019-11-08
Data ostatniej zmiany:
2019-11-08

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dot. dz. nr 5/2, 1172/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Czarnca, gm. Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych

Zbieranie statystyk

Zwiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych działki nr 650, nr 772 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzylesie, gm. Włoszczowa (do sprawy sądowej o zasiedzenie sygn. akt I Ns 161/17). Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
gjd
Data utworzenia informacji:
2019-11-07
Data publikacji:
2019-11-07
Data ostatniej zmiany:
2019-11-07
 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 5 listopada 2019 r. o zatwierdzeniu aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie miasta Włoszczowa, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie dot. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Damiany, gm. Moskorzew oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 93/5 o pow. 0,0046 ha. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Starosty Włoszczowskiego o zebraniu uczestników scalenia wsi Bichniów, gmina Secemin w dniu 25.11.2019 r. w Remizie OSP Bichniów. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-10-30
Data publikacji:
2019-10-30
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 29 października 2019 r.o konsultacjach projektu uproszczonego planu urządzenia lasu obrębu Wymysłów, gm. Włoszczowa (upul)dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu upul

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 29 października 2019 r.o konsultacjach projektu uproszczonego planu urządzenia lasu obrębu ewidencyjnego Przygradów, gm. Włoszczowa (upul)dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu upul

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 29 października 2019 r.o konsultacjach projektu uproszczonego planu urządzenia lasu obrębu Rząbiec, gm. Włoszczowa (upul)dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu upul

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowne do osoby wyszczególnionej w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 611 położonej w obrębie ewidencyjnym Bebelno Wieś, gm. Włoszczowa z działkami sąsiednimi przylegającymi do niej.

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 29 października 2019 r.o konsultacjach projektu uproszczonego
planu urządzenia lasu obrębu ewidencyjnego Cieśle, gm. Krasocin (upul)dla lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu upul

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Odpis ogłoszenia w sprawie VIII Ns 807/19 dot. dz. nr 818/3 o pow. 0,0075 ha położonej w obrębie Kolonia Chlewice, gm. Moskorzew

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-12 10:33:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)