Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące wszczęcia na wniosek Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na usługę wodną
- ujęcie wód podziemnych w Gościencinie, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-02-15
Data publikacji:
2019-02-15
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika "URSUS-330 z kabiną i ładowaczem czołowym TUR"

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100  Włoszczowa  ogłasza w dniu 15.02.2019r.

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż  ciągnika „URSUSC-330 nr rej. TLW M911 z kabiną i ładowaczem czołowym TUR” o zgodnie z załączonym wykazem

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.03.2019r. o godz. 10,10 w budynku ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40. Sprzęt rolniczy można oglądać w dniach roboczych

(z wyjątkiem sobót) od 18.02.2019r.do 05.03.2019r na parkingu ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, po uprzednim kontakcie telefonicznym -telefon nr 41 3942212.

Całość dokumentacji w załącznikach.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2019-02-15
Data publikacji:
2019-02-15
Data ostatniej zmiany:
2019-02-15
 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-02-12
Data publikacji:
2019-02-13
Data ostatniej zmiany:
2019-02-13

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej

Zbieranie statystyk

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2348) Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonej do oddania w najem na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej.

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłej mieszkanki DPS we Włoszczowie

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie informuje o wynikach oferty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Staszica we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-05

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

    
      

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

 

                                                

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Żelisławice gm. Secemin

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2017-11-30
Data publikacji:
2017-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-21 10:15:28, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)