Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Decyzja

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2020-03-26

Znak: GKN.6852.2.7.2019.IŚ

      D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, 1b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), art. 33 ust.7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku firmy NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Pana Adama Ilcewicza

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców po zmarłej mieszkance DPS we Włoszczowie.

Decyzja

Zbieranie statystyk

Decyzja znak: GKN.6620.3.25.2020.BK

 

Decyzja

Zbieranie statystyk

Decyzja znak: GKN.6620.3.649.2019.BK

Decyzja

Zbieranie statystyk

Decyzja znak: GKN.6620.3.740.2019.BK

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców po zmarłej mieszkance DPS we Włoszczowie.

 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2020-03-12

Znak: GKN.IV.6821.1.36.2016.IŚ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 8e i 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki, oznaczone w ewidencji gruntów jako numer: 78, 156, 272, położone w obrębie ewidencyjnym Ciemiętniki w gminie Kluczewsko.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2020-03-12

Znak: GKN.6821.1.2.2018.IŚ

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 8e i 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki, oznaczone w ewidencji gruntów jako numer: 85, 74, 828, położone w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa w gminie Włoszczowa.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16
 

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na  „Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem”

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 2020-02-24

Znak: GKN.6852.2.2.2020.IŚ                  

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania na podstawie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do udostępnienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 405, położonej we Włoszczowie w obrębie 02, której stan prawny jest nieuregulowany, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia oraz słupa średniego napięcia w związku z realizacją inwestycji: „PBW przebudowa linii napowietrznej SN Włoszczowa – Kluczewsko od słupa nr 67 do PO Międzylesie, gm. Włoszczowa (etap II) – Kielce gm. Włoszczowa”, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na  „Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem”.

 

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie z dnia 07.01.2020 r. w sprawie VIII Ns 1033/16 dot. dz. nr 198/1 obręb Wałkonowy Dolne, gmina Secemin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Justyna Doroszko (gjd)
Data utworzenia informacji:
2020-01-16
Data publikacji:
2020-01-16
Data ostatniej zmiany:
2020-01-16

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie z dnia 07.01.2020 r. w sprawie VIII Ns 1040/16 dot. dz. nr 666/2 obręb Sułków, gmina Krasocin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 listopada 2019 r. o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwaw prowadzonym postępowaniu w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu
włoszczowskiego na lata 2020-2025z perspektywą do 2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-03-27 12:53:17, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)