Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Włoszczowa 2019-06-17

Znak: GKN.6852.2.3.2019

                ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w oparciu o art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 859, położonej w obrębie ewidencyjnym Łachów gmina Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie firmie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych kabli i urządzeń i ich konserwację.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Włoszczowa 2019-06-17

Znak: GKN.6852.2.2.2019

                ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w oparciuo art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie administracyjnew sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 380, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeżowice gmina Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie firmie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych kabli i urządzeń i ich konserwację.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4.06.2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.329.2019.MS
o wszczęciu postępowaniaw sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, w ramach zadania "Przebudowa drogi
powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle - Etap II"

 

Ogłoszenie - II przetarg na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

ZARZĄD POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO OGŁASZA

II przetarg na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Włoszczowskiego

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 213/5, 1191/4, 1190/4, 1189/4, 209/2, 210/2, 208/2, 638/5, 346/4, 374/2, 643/5, 1413/5, 1412/8, 632/5, 332/4, 627/4, 408/5, 1332/6, 1331/4, 1330, 1328, 1326, 531/3, 628/2, 1340/5, 1339/3, 1338/2, 415, 532/3, 629/3, 1347/6, 1346/4, 625, 438/5, 1349/6, 1352/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Łachów, gm. Włoszczowa- obszar wiejski.

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.376.2019.MS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Krzysztofowi Danowskiemu na wykonanie urządzenia wodnego tj. ziemnego stawu rybnego na działce nr ewid. 606 obr. 0013 Kurzelów, gm. Włoszczowa

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 39 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzeście, gm. Radków z działkami nr: 36, 37, 40, 43, sąsiadującymi z w/w działką.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2019-06-07
Data publikacji:
2019-06-10
Data ostatniej zmiany:
2019-06-10

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, 24.05.2019r.

Znak: GKN.6852.2.1.2019.TS                     

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 100, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeżowice gmina Włoszczowa, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie firmie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych kabli i urządzeń i ich konserwacji.

 

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Zbieranie statystyk

ZARZĄD POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO OGŁASZA
przetarg na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego wlasność Powiatu Włoszczowskiego

Ogłoszenie o naborze do projektu partnerskiego "BEZ BARIER"

Zbieranie statystyk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór osób do udziału w projekcie partnerskim pn.: "BEZ BARIER" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszeniem Sprawniejsi.pl

ROZEZNANIE CENOWE

Zbieranie statystyk

Włoszczowa, dnia 2019-05-06

Stary znak sprawy: GKN.272.5.2019.BG

ROZEZNANIE CENOWE - prowadzone w celu ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego na „ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ PROJEKTU”

 

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłej mieszkanki DPS we Włoszczowie

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłej mieszkanki DPS we Włoszczowie

Ogłoszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

w sprawie poszukiwania spadkobierców zmarłej mieszkanki DPS we Włoszczowie

 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-18 13:30:36, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)