Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

INFORMACJA NR 1/18 STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Boczkowice, Konieczno, Kuzki, Ludwinów, Międzylesie, Motyczno, Rogienice, Wola Wiśniowa gminy Włoszczowa położonych na terenie powiatu włoszczowskiego.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Zbieranie statystyk

na realizację w 2019 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym realizacji zadań w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-12-06
Data publikacji:
2018-12-07
Data ostatniej zmiany:
2018-12-07

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-11-26
Data publikacji:
2018-11-30
Data ostatniej zmiany:
2018-11-30

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Katarzyna Partyka
Data utworzenia informacji:
2018-11-28
Data publikacji:
2018-11-30
Data ostatniej zmiany:
2018-11-30
 

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie w sprawie sygn. akt VIII Ns 274/18 dot. dz. nr 13/3 położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Ostrów, gm. Krasocin.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
gjd
Data utworzenia informacji:
2018-11-20
Data publikacji:
2018-11-20
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. obywatelskich i obrony cywilnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich

Informacja o wynikach naboru

Zbieranie statystyk

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycyjnym

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego inspektora ds. ksiegowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-09-28
Data publikacji:
2018-09-28
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego inspektora ds. ksiegowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

Zbieranie statystyk

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko starszy inspepektor ds. księgowości.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-09-24
Data publikacji:
2018-09-24
Data ostatniej zmiany:
2018-09-24

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbieranie statystyk

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie informuje o wynikach oferty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Staszica we Włoszczowie
autor:
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Staszica we Włoszczowie
redaktor:
tszrek
Data utworzenia informacji:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Data ostatniej zmiany:
2018-03-05

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk

    
      

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

 

                                                

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Żelisławice gm. Secemin

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2017-11-30
Data publikacji:
2017-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-14 10:11:51, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)