Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Skarbnik i Sekretarz (2019)

Zbieranie statystyk

Kierownicy jednostek organizacyjnych (oświadczenia składane w 2019 roku)

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne (oświadczenia składane w 2019)

Zbieranie statystyk
 

Radni (oświadczenia składane w 2019 r.)

Zbieranie statystyk

Członkowie Zarządu Powiatu (oświadczenia składane w 2019 r.)

Zbieranie statystyk

Skarbnik i Sekretarz (2018)

Zbieranie statystyk
 

Zarząd Powiatu (pierwsze oświadczenia majątkowe)

Zbieranie statystyk

Radni (pierwsze oświadczenia majątkowe)

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe

Zbieranie statystyk

 Podstawę prawną oświadczenia o stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym”, składanego przez radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty stanowi art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806).
Oświadczenia majątkowe - wzór formularza oświadczenia majątkowego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283).
Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, z wyłączeniem informacji dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości, stosownie do art. 25d ustawy o samorządzie powiatowym. 

 
Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir Owczarek
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
2003-07-08
Data publikacji:
2003-07-08
Data ostatniej zmiany:
2007-11-20
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-16 11:29:00, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)