Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

Skarbnik i Sekretarz (2018)

Zbieranie statystyk

Zarząd Powiatu (pierwsze oświadczenia majątkowe)

Zbieranie statystyk

Radni (pierwsze oświadczenia majątkowe)

Zbieranie statystyk
 

Zarząd Powiatu (koniec kadencji 2014-2018)

Zbieranie statystyk

Radni (koniec kadencji 2014-2018)

Zbieranie statystyk

Skarbnik i Sekretarz (2017)

Zbieranie statystyk
 

Osoby wydające decyzje administracyjne (2017)

Zbieranie statystyk

Członkowie Zarządu Powiatu (stan na dzień 31.12.2017 r.)

Zbieranie statystyk

Radni (stan na dzień 31.12.2017 r.)

Zbieranie statystyk
 

Kierownicy jednostek organizacyjnych (2017)

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe

Zbieranie statystyk

 Podstawę prawną oświadczenia o stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym”, składanego przez radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty stanowi art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806).
Oświadczenia majątkowe - wzór formularza oświadczenia majątkowego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283).
Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, z wyłączeniem informacji dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości, stosownie do art. 25d ustawy o samorządzie powiatowym. 

 
Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir Owczarek
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
2003-07-08
Data publikacji:
2003-07-08
Data ostatniej zmiany:
2007-11-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-26 14:06:41, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)