Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

PINB

Zbieranie statystyk

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

 WE WŁOSZCZOWIE

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

II piętro, pokój 310,311

tel./fax (0-prefiks-41) 39-44-996

e-mail: krzysztofbanasik@o2.pl

 

                                                                      pinbwl@o2.pl

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Andrzej Ślizowski

 

Z dniem 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) na poziomie powiatowym utworzony został organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Jest to organ administracji rządowej włączony do powiatowej administracji zespolonej. Określone ustawą Prawo budowlane zadania merytoryczne realizuje on przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którego jest kierownikiem, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu I instancji należą zadania i kompetencje wymienione w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.).

Organem odwoławczym od decyzji wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Kielcach.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest również organem egzekucyjnym
w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym
w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir Owczarek
redaktor:
Robert Suchanek
Data utworzenia informacji:
2003-10-14
Data publikacji:
2003-10-14
Data ostatniej zmiany:
2018-03-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 11:44:27, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)