Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Statystyka zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie powiatu.

Ikona statystyk

Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Ikona statystyk

Składanie wniosku drogą elektroniczną

Ikona statystyk
 

Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe do odbioru

Ikona statystyk

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz prawa jazdy po egzaminie

Ikona statystyk

Wymiana prawa jazdy

Ikona statystyk
 

Wydanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych

Ikona statystyk

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Ikona statystyk

Kwalifikacja zawodowa kierowcy

Ikona statystyk
 

Międzynarodowe prawo jazdy

Ikona statystyk

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Ikona statystyk

Wniosek o wpis do ewidencji instruktów/wykładowców

Ikona statystyk
 

Wzory druków

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)