Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie zaświadczeń w sprawach pierwokupu i prawa nabycia gruntu przysługującego Lasom Państwowym

Ikona statystyk

Ocena udatności upraw i przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny po jego zalesieniu z udziałem środków UE

Ikona statystyk

Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny

Ikona statystyk
 

Zalesienie gruntów rolnych i odnowienia gruntów leśnych

Ikona statystyk

Wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Ikona statystyk

Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu

Ikona statystyk
 

Przenoszenie praw do ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)