Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-10-16

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

mieści się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w pokojach
od Nr 101 - 108.

Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00.
Środa –dzień zamknięty dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego.

2018-04-17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów

Zawiadomienie skierowane do podmiotów władających działką oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 238, położoną w obrębie ewidencyjnym Występy gmina Krasocin.

2018-09-27

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do właścicieli działek nr 172/2, 172/3, 2430, 2004/3, 347/6, 2003, położonych w obrębie ewidencyjnym Czarnca, gm. Włoszczowa dot. czynności wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic działki nr 2430, obręb Czarnca, gm. Włoszczowa.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)