Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2007-06-06
Ikona statystyk

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego

Program został uchwalony uchwałą Nr VII/53/07 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 maja 2007 r. Zasadniczym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia mieszkańców powiatu oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. W programie opisano zagrożenia ze strony azbestu, odpowiadające przepisom prawa szczegółowe instrukcje postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, cele programu oraz ogólne zasady wsparcia, jakie Powiat zamierza udzielać uprawnionym podmiotom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem. Szczegółowe zasady wspierania tego rodzaju przedsięwzięć ze środków budżetu powiatu zostały określone w regulaminie finansowania przez Powiat Włoszczowski usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego oraz regulaminie finansowania przez Powiat Włoszczowski usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego przyjętych uchwałą Nr 38/10 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 8 kwietnia 2010 r. ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr 51/10  Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 maja 2010 r.
Począwszy od 1 stycznia 2013 r.  Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Włoszczowskiego jest realizowany poprzez udzielanie dotacji z budżetu powiatu gminom z terenu powiatu włoszczowskiego na realizację gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Rada i Zarząd Powiatu
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2007-05-29
Data publikacji:
2007-06-06
Data ostatniej zmiany:
2016-06-09
 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)