Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2014-11-07

Uchwała Nr 99/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie dokonania analizy oraz rozpatrzenia wniosków, opinii i uwag do "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na 2015 r.)", zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych
2014-12-12

Uchwała Nr II/6/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11.XII.2014 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na 2015 r.)"
2015-05-07

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2020".

2015-05-07

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu „Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".

2015-05-11

Uchwała Nr 27/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 r."

2015-06-09

Uchwała Nr 41/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia wyników konsultacji projektu "Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji"
2015-06-09

Uchwała Nr 42/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia wyników konsultacji projektu "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2010"
2015-10-20

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

w dniach 28 października - 3 listopada 2015 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2016 r.)".

2015-11-20

Uchwała Nr 92/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wyników konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2016 r.)".

2016-10-18

Ogłoszenie

W dniach od 19 do 25 października zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dot. projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2017r.)".

2016-11-15

Uchwała Nr 105/16 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 listopada 2016r.

w sprawie określenia wyników konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2017r.)".

2016-12-05

UCHWAŁA Nr XXV/ 139/16 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2017 r.)"

2017-10-30

Ogłoszenie - konsultacje społeczne

dot. projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2018r)"

2017-11-24

Uchwala nr 112/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 listopada 2017r.

w sprawie określenia wyników konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. - o działności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2018r.)Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-22 12:54:57, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)