Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2015-05-20

Konsultacje społeczne wariantów przebiegu obwodnicy miasta Włoszczowa

Powiat Włoszczowski informuje, że poddaje się konsultacji społecznej warianty przebiegu obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 w ramach projektu pn. „Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo – Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pt. „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785”. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 20.05.2015r. do 03.06.2015r.

2015-06-09

Wyniki konsultacji społecznych

„Strategia Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Włoszczowskiego”.

2015-10-28

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016-2022

2017-10-26

Ogłoszenie - konsultacje społeczne

dot. projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2018r)"

2017-11-24

Uchwala nr 112/17 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 listopada 2017r.

w sprawie określenia wyników konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. - o działności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2018r.)

2018-02-02

Ogłoszenie o konsultacja społecznych

projektu "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2018 - 2020"

2018-03-01

Wyniki konsultacji społecznych

projektu "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włoszczowskim na lata 2018 - 2020"

2018-09-25

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II

2018-10-31

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

projektu aktu prawa miejscowego

2022-11-23

Ogłoszenie o konsultacjach

projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2033"

2022-12-15

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2033".Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)