Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2018-10-23

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 639792-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.

Starostwo Powiatowe: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 600 000 zł

2018-11-02

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2018-11-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy ogłoszenia nr 639792-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.

Starostwo Powiatowe: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 600 000 zł.

2018-12-07

Przetatarg nieograniczony na "Wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Włoszczowski

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie ogłasza w dniu 07-12-2018 przetarg na wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.

2018-12-20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa ogłasza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Włoszczowski"

2019-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

2019-02-26

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zabezpieczenie obiektów mostowych, w ciągu dróg powiatowych

2019-02-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane na "Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 0247T w m. Łachów

Ogłoszenie nr 519780-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.

Starostwo Powiatowe: Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 0247T w m. Łachów.

2019-03-29

Ogłoszenie o zamówieniun - roboty budowlane

Remont drogi powiatowej nr 0228 T Rogienice - Bebelno - Krasów - Radków od km 0+000 do km 1+158

2019-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Remont przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0228T Krasów - Radków (przepust ramowy) w km 8+199 do km 8+304

2019-04-17

UNIEWAŻNIONE - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno na odcinku 562 mb

Ogłoszenie nr 539073-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno na odcinku 562 mb.

Pełna treść ogłoszenia w plikach do pobrania.

2019-04-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca – Januszewice - Komorniki na odc. Januszewice - Komorniki na dł. 1672 mb

Ogłoszenie nr 539113-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca – Januszewice - Komorniki na odc. Januszewice - Komorniki na dł. 1672 mb

Pełna treść ogłoszenia w plikach do pobrania.

2019-04-26

Zaproszenie do składania ofert

„Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 022 T w miejscowości Wola Wiśniowa”

2019-05-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno na odcinku 562 mb

Ogłoszenie nr 545332-N-2019 z dnia 2019-05-09 r.

Starostwo Powiatowe: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno na odcinku 562 mb
 

2019-07-03

Ogłoszenie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T w miejscowości Czostków na odc. od km 0+000 do km 0+798

Ogłoszenie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T w miejscowości Czostków na odc. od km 0+000 do km 0+798 w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych


 1  2  3 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-22 12:54:57, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)