Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2018-02-06

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

2018-02-09

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle”

2018-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0229T i 0235T na odcinku Wałkonowy Dolne – Wałkonowy Górne

2018-02-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków, odc. przez miejscowość Czostków.

2018-03-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa ul. Koniecpolskiej i ul. Głowackiego we Włoszczowie .

2018-07-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w km od 4+925 do 5+687

2018-08-07

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km odcinek Występy – Skorków – Leśnica – opracowanie dokumentacji projektowej

2018-10-23

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie nr 639792-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.

Starostwo Powiatowe: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 600 000 zł

2018-11-02

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2018-11-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy ogłoszenia nr 639792-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.

Starostwo Powiatowe: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 600 000 zł.

2018-12-07

Przetatarg nieograniczony na "Wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Włoszczowski

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie ogłasza w dniu 07-12-2018 przetarg na wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.

2018-12-20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa ogłasza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Włoszczowski"

2019-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

2019-02-26

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zabezpieczenie obiektów mostowych, w ciągu dróg powiatowych


 1  2  3 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-23 14:13:00, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)