Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2022-07-14

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne – WLS4417_A

2022-08-08

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne – SLR Dobromierz

2022-09-05

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne - WLS4471A

2022-09-08

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne - instalacja radiokomunikacyjna Nr 10047, LE004_Krasocin_020_A, ORx004-142750-XXX-01, c0000713_SWI_A , dz. nr 298/47 w m. Kozia Wieś gm. Krasocin

2022-09-08

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne - instalacja radiokomunikacyjna nr 10069, DLE004_Wloszczowa_022_A, ORx004-153380-XXX-01, c0000303_SWI_A , dz. nr 8009/4 w m. Włoszczowa gm. Włoszczowa

2022-11-10

Brak tytułu

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

2022-11-30

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetycznee

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne - zmiana danych w zakresie obejmującym instalację  radiokomunikacyjną 52130 (27130N!) KKI_SECEMIN_PSARY, m. Secemin ul. Kościuszki 69.

2022-12-06

Dot.: przesłania informacji zawartych w zgłoszeniu instalacji, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – instalacja radiokomunikacyjna 55234 MOTYCZNO (27234N!), KKI_WLOSZCZOW_MOTYCZNO, dz. nr 17/3, Jamskie, gm. Włoszczowa , pow. włoszczowski

Dot.: przesłania informacji zawartych w zgłoszeniu instalacji, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – instalacja radiokomunikacyjna 55234 MOTYCZNO (27234N!), KKI_WLOSZCZOW_MOTYCZNO, dz. nr 17/3, m. Jamskie, gm. Włoszczowa , pow. włoszczowski

2022-12-06

Dot.: przesłania informacji zawartych w zgłoszeniu instalacji, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – instalacja radiokomunikacyjna 55234 MOTYCZNO (27234N!), KKI_WLOSZCZOW_MOTYCZNO, dz. nr 17/3, Jamskie, gm. Włoszczowa , pow. włoszczowski

Znak: ROL.6221.19.2022.MF

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, stosownie do art.. 152 ust. 7a i ust. 4b ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska przesyła w załączeniu informację o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dotyczących instalacji radiokomunikacyjnej (27288N!) WŁOSZCZOWA_ZPUE (KKI_WLOSZCZOWA_ZPUE), m. Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 76, gm. Włoszczowa , pow. włoszczowski o którym mowa w art. 152 ust. 1 cyt. ustawy dla której tut. organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji.

2022-12-06

Dot.: przesłania informacji zawartych w zgłoszeniu instalacji, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, stosownie do art.. 152 ust. 7a i ust. 4b ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska przesyła w załączeniu informację o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dotyczących instalacji radiokomunikacyjnej (27288N!) WŁOSZCZOWA_ZPUE (KKI_WLOSZCZOWA_ZPUE), m. Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 76, gm. Włoszczowa , pow. włoszczowski o którym mowa w art. 152 ust. 1 cyt. ustawy dla której tut. organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji.

2023-03-16

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w odniesieniu do instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne – SLR Dobromierz, eksploatowanej przez EmiTel S.A. w Dobromierzu, na działce nr 356, gm. Kluczewsko, pow. włoszczowski

2023-04-21

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne 

2023-05-04

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Informacja o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacji podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, wytwarzającej pole elektromagnetyczne - SLR Dobromierz

2023-06-09

Brak tytułu

Dot.: przesłania informacji zawartych w zgłoszeniu instalacji, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – instalacja radiokomunikacyjna (27265N!) KRASOCIN (KKI_KRASOCIN_STOJEWSKO) w miejscowości STOJEWSKO dz. 445


 1  2  3  4 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)