Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2021-03-03

Komunikat Zarządu Powiatu

w sprawie przedłużenia termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

2021-03-03

Komunikat Zarządu Powiatu

w sprawie przedłużenia termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo

2021-03-03

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego

o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich we Włoszczowie

2021-03-09

Zawiadomienie

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 3426 oraz 3428 położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Włoszczowa, gmina Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

2021-03-10

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3.03.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.365.2021.DŁ

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do urządzeń wodnych oraz w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.12.2020 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1616.2020.DŁ

2021-03-10

Zawiadomienie

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 821 położonej w miejscowości Czarnca, gmina Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

2021-03-10

Zawiadomienie

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 821 położonej w miejscowości Czarnca, gmina Włoszczowa. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

2021-03-12

Zawiadomienie

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 15, 16 oraz 17/2 położonych w miejscowości Zabrodzie, gmina Kluczewsko. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

2021-03-12

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Starosty Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2021 r.
o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych
na terenie obrębów Bichniów, Celiny, Kluczyce, Krzepin, Marchocice, Psary Kolonia, Psary Wieś, Secemin, Walkonowy Dolne, Walkonowy Górne, Wola Caryska, Wola Wolica, Żelisławice, gmina Secemin,
powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie

 

2021-03-15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Włoszczowa, 2021-03-15

Znak: GKN.6852.2.24.2020.IŚ

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w oparciu o art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 263 i 447, położonych w obrębie ewidencyjnym Wymysłów w gminie Włoszczowa, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi – Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zezwolenia na realizację inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 160 mm w rurach ochronnych Ø 225 mm w oparciu o ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Cała treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

2021-03-16

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9.03.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.2342.2020.DŁ

w sprawie wydania decyzji, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe przewodów wodociągowych w rurociągach osłonowych w związku z budową sieci wodociągowej w ramach zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Rząbiec, Wymysłów, Michałów i Nieznanowice nr 52 do 55 (Prządów), gmina Włoszczowa".

2021-03-23

Zawiadomienie

Zawiadomienie skierowane do właścicieli lub władających działkami wymienionymi w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1252, 1248, 1613, 1612, 2623/2, 2623/10 położonych w m. Oleszno, obręb 0016, jedn. ewid. Krasocin oraz działek 35/2, 41/2, 43/2, 45/2, 47/2, 49/2, 51/2, 283, 78/5, 232/2, 233, 234, 256 położonych w m. Wola Świdzińska, obręb 0023, jedn. ewid. Krasocin. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.
2021-03-29

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23.03.2021 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.534.2021.AD

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pod dnem rzeki Czarna z Olszówki. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

2021-03-30

Zawiadomienie

skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 95 połozonej w obrębie Chlewice, w gminie Moskorzew . Pełna treść zawiadomienia w załączniku.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-14 14:49:37, zmian dokonał(a): Anna Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)