Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2019-01-21

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

Zawiadomienie skierowane do Pana Wiktora Drozdowskiego dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału działki nr 1504/1 położonej w obrębie Konieczno, gm. Włoszczowa  z działkami sąsiednimi nr: 1010, 1398, 1400, 1504/2, 1504/3, 997/1, 999.

2019-01-23

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 374, położonej w obrębie Jeżowiec gm. Kluczewsko z działkami sąsiednimi nr: 372, 386, 376 położonymi w obrębie Jeżowiec gm. Kluczewsko oraz z działkami nr 273, 274, 275 położonymi w obrębie Boża Wola, gm. Kluczewsko.

2019-01-28

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie wsi Bebelno Wieś, Boczkowice, Czarnca, Danków Duży, Danków Mały, Dąbie, Gościencin, Jeżowice, Kąty, Konieczno, Kuzki, Ludwinów, Międzylesie, Ogarka, Wola Wiśniowa, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski

2019-01-28

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie wsi Kurzelów, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie na okres 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.

2019-01-28

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie wsi Łachów,
gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie na okres 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.

 

2019-01-28

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie wsi Motyczno, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie na okres 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.

2019-01-29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.03.2015 r. znak: ROL.6341.5.2015.II udzielającej pozwolenia wodnoprawnego oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Kluczewsku

2019-01-31

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

2019-02-04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 188 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzepice gm. Secemin z działkami sąsiadującymi z w/w działką położonymi w Krzepicach i oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków numerami: 191, 146, 156, 169.

2019-02-08

Zawiadomienie o czynnościach stalenia/wyznaczenia/wznowienia przebiegu granic działek ewidencyjnych do zasiedzenia

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia/wyznaczenia/wznowienia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  budynków jako działki nr: 3895 i 3896/4 położone w obrębie 07 m. Włoszczowa z działkami nr: 3894/5, 3894/4, 3894/3, 3894/2, 3896/2, 3897/2, 3897/4, 3897/6, 3897/5, 3835/3, 3835/4, 3896/3, sąsiadującymi z w/w działkami

2019-02-08

Zawiadomienie o czynnościcach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1194, położonej w obrębie Marchocice, gm. Secemin z działkami nr: 1199, 1192, 1181, 1198/2 sąsiadującymi z w/w działką.

2019-02-08

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 484/4 położona w obrębie Kolonia Bobrowska Wola, gm. Kluczewsko z działkami nr: 488, 486, 577 sąsiadującymi z w/w działką.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-21 10:15:28, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)