Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2019-03-06

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 883 z działką nr 884 położonych w obrębie Kossów gm. Radków.

2019-03-11

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 281 położonej w obrębie Jeżowice gm. Włoszczowa z działką sąsiednią nr 280.

2019-03-12

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 475/1 i 475/2 położonych w obrębie Ciemiętniki gm. Kluczewsko. Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w Ciemiętnikach i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 490/2, 474/1 i w obrębie Kolonia Bobrowska Wola oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 566.

2019-03-18

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PKP PLK S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na: przebudowę, likwidację i wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe kabli technicznych pod dnem rzeki Jeżówka Kuzecka oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi i wód w miejscowości Czarnca i Włoszczowa, obręb Czarnca i Łachów, gm. Włoszczowa w ramach zadania pt. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca-Włoszczowa Północ"

2019-03-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 236 położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Chlewice, gm. Moskorzew.

2019-03-25

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 907/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Chlewice, gm. Moskorzew z działkami sąsiednimi.

2019-03-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 687 położonej w obrębie ewidencyjnym Kurzelów, gm. Włoszczowa. Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w Kurzelowie i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 686, 688, 253, 699.

2019-03-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 687 położonej w obrębie ewidencyjnym Kurzelów, gm. Włoszczowa. Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w Kurzelowie i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 686, 688, 253, 699.

2019-03-27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Włoszczowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul.Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Gościencinie, gm. Włoszczowa, składającego się z dwóch studni wierconych S-1a i S-1.

2019-03-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem  634, położonej w obrębie Gościencin, gm. Włoszczowa, z działkami sąsiednimi nr 622, 628, 629, 638  oraz działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem  635, położonej w obrębie Gościencin, gm. Włoszczowa z działkami sąsiednimi nr 638, 622, 624.

2019-04-09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 kwietnia 2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.133.2019.MS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Grzegorzowi Wąchale na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód rzeki Kurzelówki na potrzeby stawów, gm. Włoszczowa

2019-04-11

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica

OGŁOSZENIE

STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica

W związku z omyłką pisarską w ogłoszeniu Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica informuję, iż działki położone na terenie wsi Wola Wolica gmina Secemin oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 366/1, 368/1, 374 i 517/9 nie powinny być objęte postępowaniem ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych oraz wielkości przysługujących im udziału we wspólnocie gruntowej.

2019-04-15

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.162.2019.MS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia podzielnia wodnoprawnego Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Stanowiska, gm. Kluczewsko.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-26 14:06:41, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)