Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2016-09-02

Zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0242T p/n Czaryż – Wola Czaryska – Ojsławice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Rędziny), znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Wola Czaryska, gm. Secemin i obręb ewidencyjny Ojsławice gm. Radków, w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2016-09-14

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa – Konieczno – Rogienice – Dąbie – Oksa od km 10+910 do km 11+565

2016-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w sezonie zimowym 2016/2017

2016-10-04

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 03.10.2016 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego wykonanego zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) określającego wartość rynkową nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0009 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 5098/8 o pow. 0.0989 ha oraz Nr 5098/10 o pow. 0.1034 ha, ustalającego wartość nieruchomości przeznaczonej do aktualizacji  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

2016-10-04

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 03.10.2016 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogi publiczne: - Nr 0252T p/n dr. pow. Nr 30433 – Bobrowniki - Ciemiętniki – Pilczyca – Jakubowice – Januszewice - Komorniki, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Pilczyca, Ciemiętniki, Bobrowniki, gm. Kluczewsko; - Nr 0255 T p/n (Krzętów) -gr. woj. świętokrzyskiego – Piaski – Mrowina – Dobromierz, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Kolonia Mrowina, gm. Kluczewsko w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2016-10-07

Przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40, 29-100Włoszczowa ogłasza w dniu 07.10.2016r. przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż sprzętu rolniczego

2016-10-11

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego, położonej we Włoszczowie obręb ewidencyjny 09.

2016-10-14

Zawiadomienie o wyborze oferty

na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogi publiczne: - Nr 0252T odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Pilczyca, Ciemiętniki, Bobrowniki, gm. Kluczewsko;

- Nr 0255 T na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Kolonia Mrowina, gm. Kluczewsko w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2016-10-18

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie operatu szacunkowego wykonanego zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) określającego wartość rynkową nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0009 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 5098/8 o pow. 0.0989 ha oraz Nr 5098/10 o pow. 0.1034 ha, ustalającego wartość nieruchomości przeznaczonej do aktualizacji  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

2016-10-18

Zaproszenie do składania ofert

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra – budowa chodnika.

2016-10-19

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

2016-10-20

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

2016-11-02

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogi publiczne: - Nr 0252T p/n dr. pow. Nr 30433 – Bobrowniki - Ciemiętniki – Pilczyca – Jakubowice – Januszewice - Komorniki, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Pilczyca, Ciemiętniki, Bobrowniki, gm. Kluczewsko; - Nr 0255 T p/n (Krzętów) -gr. woj. świętokrzyskiego – Piaski – Mrowina – Dobromierz, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Kolonia Mrowina, gm. Kluczewsko w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2016-11-02

Zapytanie ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki na odcinku Jakubowice - Komorniki”

2016-11-07

Zapytanie ofertowe

Przebudowa wiaduktu nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej nr 0257T Żeleźnica – Oleszno ETAP I


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)