Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-07-09

Stałe Komisje Rady Powiatu Włoszczowskiego

Komisja Rewizyjna 

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

                                     1) Sybis Roman    -    Przewodniczący Komisji
                                     2) Mysior Marian
                                     3) Delczyk Teresa
                                     4) Banasik Wiesław
                                     5) Oracz Jan

 

                        Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego


Przedmiot działania:
opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.


  
                  1)
     Sokołowski Bronisław   -  Przewodniczący
                  2)
     Banasik Wiesław
                  3)  
Chrabąszcz Paweł
                  4)
     Matyśkiewicz Zbigniew
                  5)
     Malicki Władysław
                  6)
     Sienkiewicz Jacek
                  7)
     Solecki Krzysztof
                  8)
     Zięba Jacek         Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska
                          i Promocji Powiatu
 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz  promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta.

      1)     Mysior Marian  - Przewodniczący
 2)
     Delczyk Teresa
 3)
     Kowalczyk Andrzej
 4)
     Matyśkiewicz Zbigniew
 5)   Rusek Stanisław
 6)
     Sienkiewicz Jacek

          

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
 i Opieki Społecznej
 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
   


                                     1)
     Oracz Jan       Przewodniczący
                                     2)
     Chrabąszcz Paweł
                                     3)
     Rusek Stanisław
                                     4)
     Sokołowski Bronisław
                                     5)
     Solecki Krzysztof
                                     6)
     Suliga Jerzy

          

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki.
 


                            1)
     Malicki Władysław     Przewodniczący
                            2)
     Kowalczyk Andrzej
                            
3)   Suliga Jerzy
                            4)
     Sybis Roman
                            5)
     Zięba Jacek

                           

 

 

2006-12-29

Składy osobowe stałych Komisji Rady Powiatu Włoszczowskiego

 
                                  Komisja Rewizyjna 

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

                                  1) Malinowski Krzysztof     -   Przewodniczący Komisji 
                                  2) Solecki Krzysztof 
                                  3) Szymkiewicz Bogdan
                                  4) Malicki Władysław
                                  5) Matyśkiewicz Zbigniew

 

                        Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego


Przedmiot działania:
opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.


                    
               1)
     Malicki Władysław       -   Przewodniczący Komisji
               2)
     Barczyński Tadeusz
               3)  
Chrabąszcz Paweł
               4)
     Łapot Mirosław
               5)
     Mysior Marian
               6)
     Ostrowski Kazimierz
               7)
     Piekarski Tadeusz
               8)
     Ratusznik Jarosław
               9)  Szymkiewicz Bogusław    Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska
                       i Promocji Powiatu
 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz  promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta.

     1)     Mysior Marian     -    Przewodniczący Komisji
2)     Chrabąszcz Paweł
3)
     Kowalczyk Andrzej
4)
     Malinowski Krzysztof
5)   Matyśkiewicz Zbigniew
6)
     Piekarski Tadeusz

          

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
 i Opieki Społecznej
 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.   


                                    1)
     Solecki Krzysztof        Przewodniczący Komisji
                                    2)
     Barczyński Tadeusz
                                    3)
     Ratusznik Jarosław
                                    4)
     Suliga Jerzy
                                    5)
     Zięba Jacek
                                     

          

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki.


                            1)
    Kowalczyk Andrzej     -   Przewodniczący Komisji
                            2)
    Łapot Mirosław
                            3)
    Ostrowski Kazimierz
                            4) 
Suliga Jerzy 
                            5)  Zięba Jacek

2007-10-16

Składy osobowe Komisji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Komisja Rewizyjna 

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

                           1) Malinowski Krzysztof   - Przewodniczący Komisji
                           2) Solecki Krzysztof 
                           3) Szymkiewicz Bogdan
                           4) Malicki Władysław
                           5) Piekarski Tadeusz

 

                        Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

       1)     Malicki Władysław      - Przewodniczący Komisji
       2)
     Barczyński Tadeusz
       3)  
Chrabąszcz Paweł
       4)
     Łapot Mirosław
       5)
     Mysior Marian
       6)
     Ostrowski Kazimierz
       7)
     Matyśkiewicz Zbigniew
       8)
     Ratusznik Jarosław       
      
9)   Szymkiewicz Bogusław


           Komisja Rolnictwa, Ochrony
        Środowiska
i Promocji Powiatu
 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz  promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta.

                                                       
                          1)
     Mysior Marian  - Przewodniczący Komisji
                          2)
     Chrabąszcz Paweł
                          3)
     Kowalczyk Andrzej
                          4)
     Malinowski Krzysztof                           
                          5)   Matyśkiewicz Zbigniew
                          6)
     Piekarski Tadeusz

          

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
 i Opieki Społecznej
 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.   


                          1)
     Solecki Krzysztof     Przewodniczący Komisji
                          2)
     Barczyński Tadeusz
                          3)
     Ratusznik Jarosław
                          4)
     Suliga Jerzy
                          5)
     Zięba Jacek
                                     

          

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki.

                         1)    Kowalczyk Andrzej       Przewodniczący Komisji
                         2)
    Łapot Mirosław
                         3)
    Ostrowski Kazimierz
                         4) 
Suliga Jerzy 
                         5)  Zięba Jacek

2011-02-03

Komisje Rady Powiatu Włoszczowskiego

Komisja Rewizyjna

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

                                               1) Mietelski Dariusz   -  Przewodniczący Komisji
                                               2) Piekarski Tadeusz
                                               3) Hamera Zbigniew
                                               4) Krzysiek Zbigniew
                                               5) Wiśniewski Jerzy

 

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego


Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

                        
                                               1)  Zięba Jacek     - Przewodniczący Komisji
                                               2)  Bała Jerzy
                                               3)  Czechowski Dariusz
                                               4)  Łapot Mirosław
                                               5)  Mietelski Dariusz
                                               6)  Piekarski Tadeusz
                                               7)  Malinowski Krzysztof
                                               8)  Krzysiek Zbigniew
                  

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Promocji Powiatu

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz  promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta.

                                               1)  Konarski Artur   -  Przewodniczący Komisji
                                               2)  Karpiński Łukasz

                                   3)  Kowalczyk Andrzej

                                   4)  Malinowski Krzysztof

                                   5)  Pacanowski Rafał

                                   6)  Suliga JerzyKomisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego
 i Opieki Społecznej

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.   


                                             1)  Wiśniewski Jerzy     -  Przewodniczący Komisji
                                             2)  Konarski Artur
                                             3)  Czechowski Dariusz
                                             4)  Karpiński Łukasz
                                             5)  Zięba Jacek
                                              

                                    

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki.


                                              1)  Hamera Zbigniew    -  Przewodniczący Komisji
                                              2)  Bała Jerzy
                                              3)  Kowalczyk Andrzej
                                              4)  Łapot Mirosław
                                                             5)  Pacanowski Rafał              
                                              6)  Suliga Jerzy

2015-01-15

Stałe Komisje Rady Powiatu Włoszczowskiego

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego


Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

                       
                                 1) Zięba Jacek                   - Przewodniczący Komisji
                                 2) Ratusznik Jarosław         - Z-ca  Przewodniczącego
                                 3) Siwek Józef
                                 4) Strączyński Paweł
                  


 

  Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu

 Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz  promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta.

 

                                1)  Siwek Józef                  -  Przewodniczący Komisji
                                2)  Malinowski Krzysztof     - Z-ca Przewodniczącego
                                3)  Strączyński Paweł

                                              

 

 Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Opieki Społecznej

 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.   


                               1)  Łowicka Renata     -  Przewodniczący Komisji
                               2)  Zieba Jacek           - Z-ca Przewodniczącego
                               3)  Czechowski Dariusz
                               4)  Karpiński Łukasz
                               5)  Krzysiek Zbigniew
                               6)  Miraś Zbigniew
                               7)  Pacanowski Rafał
                               
                                              

                                    

  

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej

 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki.

 
                             1)  Hamera Zbigniew    -  Przewodniczący Komisji
                             2)  Pacanowski Rafał    - Z-ca Przewodniczącego
                             3)  Łapot Mirosław 
                             4)  Ratusznik Jarosław

 

 


Komisja Rewizyjna

 

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

 

                              1) Miraś Zbigniew   -  Przewodniczący Komisji 
                              2) Hamera Zbigniew  - Z-ca Przewodniczącego
                              3) Mietelski Dariusz                                   
                              4) Łowicka Renata
                              5) Matyśkiewicz Zbigniew

2019-01-31

Stałe Komisje Rady Powiatu Włoszczowskiego


Komisja Budżetu, Środowiska i Mienia Komunalnego


Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, a także z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej,  ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego.

 

1) Zbigniew Krzysiek – Przewodniczący Komisji

2) Jerzy Suliga  – Wiceprzewodniczący

3) Leopold Kwapisz

4) Krzysztof Malinowski

5) Sławomir Owczarek

6) Paweł Strączyński

 

                                                          

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych

 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, a także opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy.

 

1) Anna Szczukocka – Przewodnicząca Komisji

2) Rafał Pacanowski  – Wiceprzewodniczący 

3) Małgorzata Gusta

4) Zbigniew Hamera

5) Aneta Jończyk

6) Łukasz Karpiński

7) Jarosław Krzyżanowski

8) Leopold Kwapisz

 

 

                                              

Komisja Rewizyjna

 

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

 

1) Dariusz Mietelski   – Przewodniczący Komisji

2)  Anna Szczukocka  – Z-ca Przewodniczącego

3)  Irena Orzechowska

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Przedmiot działania: przeprowadzenie postępowania w celu zbadania zasadności skarg składanych na działania Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

 

1)  Krzysztof Malinowski  – Przewodniczący Komisji

2)  Irena Orzechowska  – Wiceprzewodniczący

3)  Dariusz MietelskiOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-07-03 14:14:16, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)