Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2016-01-07
Ikona statystyk

Rejestr zgłoszeń budowy na rok 2016, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

Lp.

Imię i nazwisko / Nazwa inwestora

Rodzaj obiektu

Adres inwestycji

Data złożenia zgłoszenia

Data wniesienia sprzeciwu

Data przyjęcia zgłoszenia

1.

Kulpa Alicja

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

Dz. nr ew.: 731/1 w m. Ogarka.

04.01.2016r.

 

04.02.2016r.

2. PGE Dystrybucja S.A.Oddział Łódź - Teren Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia. Dz. nr. ew.: 10,13, 249 w obr. ew.: Brzeście, gm. Kluczewsko 18.01.2016r.  

25.03.2016r.

(zgłoszenie uzupełniono;  po uzupełnieniu inwestycję zlokalizowano na dz. nr ew. 13, 249 w obr. ew. Brzeście, gm. Kluczewsko)

3. PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Łódź - Teren Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia Dz. nr ew.: 98, 249, 135/2 w obr. ew. Brzeście, gm. Kluczewsko. 18.01.2016r.  

25.03.2016r.

(zgłoszenie uzupełniono; po uzupełnieniu linię elektroenergetyczną zlokalizowano na dz. nr ew.: 98 i 246 w obr. ew. Brzeście, gm. Kluczewsko)

4. Artur i Wioletta Sobczyk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz. 180 Ogarka, gm Włoszczowa 20.01.2016r.   20.02.2016
5. Małgorzata Pustuł Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz. nr ew.: 322, 323 w m. Czaryż. 28.01.2016r.   29.02.2016
6

Saladra Alfred

 

przebudowa konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz.nr ew.:3899 m.Włoszczowa 23.02.2016   25.03.2016
7 Dumin Józef przebudowa konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz.nr ew.:250/1 i 250/2 Ciemiętniki,gm.Kluczewsko 09.03.2016   11.04.2016
8 Kraska Jerzy rozbudowa budynku mieszkalnego o ganek Dz.nr ew.104 Chlewice,gm.Moskorzew 09.03.2016 24.03.2016

 

 

9. Izabela i Adrian Kowalscy Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz. nr ew. 396 Marchocice, gm. Secemin 15.03.2016   15.05.2016r.
10. Gmina Włoszczowa Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego - napowietrznego w m. Włoszczowa. Dz. nr ew.: 3145/1, 3146/2, 3144/5 w m. Włoszczowa. 14.03.2016r.   14.04.2016r

11

 

 

Stanisław i Zenona Wydrych

 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Dz. nr 1149/11, Secemin

 

23.03.2016r

 

 

  11.05.2016r
12 Maria Krakowiak nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz. nr 1150, Konieczno 31.03.2016. 12.04.2016  
13 Lhoist Bukowa Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej Dz. nr 109, obręb Skorków 04.04.2016

 

01.06.2016  
14

Dominik Monika

Dominik Tomasz

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz. nr 1310/1, obręb Łachów 07.04.2016   09.05.2016
15 Gmina Krasocin Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Dz. nr 2174/8, 1900, 1250 obręb Oleszno 11.04.2016   11.05.2016
16 Tatar Marcin rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz.nr 5058/2, obręb 07 Włoszczowa 11.04.2016 25.04.2016  
17 Jamróz Marek budowa budynku mieszkalnego z funkcją handlową Dz.nr 4630/10, 4630/12, 4630/1, obręb 09 Włoszczowa 12.04.2016 25.04.2016  
18 Marek Lesiak budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego Dz. nr 1553 Radków 21.04.2016   29.06.2016
19 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia - 0,4kV Dz. nr. 953/1, 969 Kluczewsko 11.05.2016   14.07.2016
20 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia - 0,4kV Dz. nr. 77 Kluczewsko, 507/1 Komparzów 11.05.2016   14.07.2016
21 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napiecia - 0,4kV Dz. nr. 348 Kluczewsko 11.05.2016   14.07.2016
22 PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV

Dz. nr. 65, 64/3 Kluczewsko,

507/1 Komparzów

23.05.2016   22.06.2016
23 Polus Joachim budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz.nr 338/2 Kolonia Pilczyca, gm.Kluczewsko 31.05.2016 03.08.2016  
24 Gmina Włoszczowa Budowa kanalizacji deszczowej

Dz.nr.4375, 4380, 5222, 7045, 7064-obręb 06 Włoszczowa,

4380/36, 5046/2, 5047/2, 7010, 7015, 7016, 7019/2, 7021, 7022-obręb 08 Włoszczowa,

4620/6, 4620/8, 4620/10, 4620/12, 4621/2, 4621/3-obręb 09 Włoszczowa

01.06.2016   20.07.2016
25 Koćwin Kazimierz Rozbiórka oraz budowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV po nowej trasie Dz. nr. 867/3, 867/9, 5445/5, 938/19, 868, 867/8, 867/10, 5445/2, 867/4 obręb 03 Włoszzczowa 03.06.2016   25.07.2016
26 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia-0,4kV Dz. nr. 104/1, 102/3, 102/2, 100/1, 96/1, 94/1, 91/1 obręb Jeżowiec 06.06.2016   06.07.2016
27 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia-0,4 kV Dz. nr. 239/15, 238/1 obręb Bobrowniki 06.06.2016   06.07.2016
28 Gmina Kluczewsko Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia-0,4 kV Dz. nr. 491/1, 609/1, 537/1 obręb Pilczyca 06.06.2016   06.07.2016
29 Łapot Jacek Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN na kablową Dz. nr. 176 obręb Wojciechów, gm. Krasocin 08.06.2016   28.07.2016
30 PGE Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej Dz. nr. 3579/1, 3589/6, 3610, 5157/2, 5158/1, 6219/2; obręb 05 Włoszczowa 27.06.2016   27.07.2016
31 Grychtoł Michał budynek mieszkalny jednorodzinny Dz.nr.350/8, obręb Mękarzów, gm.Moskorzew 28.06.2016   29.07.2016
32 Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie Budowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia boiska sportowego Dz. nr 5027, obręb 08 Włoszczowa 26.07.2016   25.08.2016
33 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN Dz. nr 61/2, 235, 607, obręb Rzewuszyce, gm. Kluczewsko 16.08.2016 28.09.2016  

34

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren

Budowa elektoenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN

Dz. nr 61/2, 249, 607, obręb Rzewuszyce, gm. Kluczewsko

16.08.2016

28.09.2016  
35 Pośpiech Łukasz i Marcelina rozbudowa budynku mieszkalnego Dz. nr 172 obręb Marchocice- Międzylesie, gm. Secemin 29.08.2016 30.09.2016  
36 Major Dagmara i Tomasz budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.nr 4664/27 obręb 08 Włoszczowa 26.09.2016  

26.10.2016

37 Gmina Secemin Budowa odwodnienia ul. Kościelnej w Seceminie dz. nr 1910, 420/9, 420/12, obręb Secemin, gm. Secemin 29.09.2016   31.10.2016
38 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN Dz. nr 61/2, 249, 607, obręb Rzewuszyce, gm. Kluczewsko 02.11.2016   05.12.2016
39 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN Dz. nr 61/2, 235, 607, obręb Rzewuszyce, gm. Kluczewsko 02.11.2016   05.12.2016
40 Gmina Krasocin Budowa rurociągu grawitacyjnego w msc. Cieśle Dz. nr 431 obręb Cieśle, gm. Krasocin 07.11.2016   07.12.2016
41 Polus Joachim budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz.nr 388/2 obręb Kolonia Pilczyca, gm Kluczewsko 28.11.2016 26.01.2017  
42 Gmina Włoszczowa Budowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,4/0,23kV) Dz. nr 1794/6, 1794/5, 1857/2 obr. 03 Włoszczowa 05.12.2016   19.01.2017
43 Gmina Włoszczowa Budowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,4/0,23kV) Dz. nr 739, 743 obr. Gościencin, gm. Włoszczowa 05.12.2016   19.01.2017
44 Gmina Włoszczowa Budowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,4/0,23kV) Dz. nr 252, 234, 232/2, 230/2, 228/2, 226/2 obr. Międzylesie, gm. Włoszczowa 05.12.2016   19.01.2017 (zgłoszenie uzupełniono;  po uzupełnieniu inwestycję zlokalizowano na dz. nr ew. 234, 232/2, 230/2, 228/2, 226/2 w obr. ew. Międzylesie, gm. Włoszczowa)
45 Gmina Włoszczowa Budowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,4/0,23 kV) Dz. nr 4487/1, 4460/2, 4487/7, 4497/4 obr. 06 Włoszczowa 05.12.2016

 

 

19.01.2017 (zgłoszenie uzupełniono;  po uzupełnieniu inwestycję zlokalizowano na dz. nr ew. 4487/1, 4460/2, 4487/7, 4497/4, 4480/3 w obr. ew. 06 Włoszczowa)
46 PGE Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej, przebudowa linii napowietrznej nN oraz budowa przyłącza kablowego nN Dz. nr 2845/1, 2826/4, 2878/5, 2878/3, 2878/1, 2872 30.12.2016   13.02.2017
Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Katarzyna Partyka
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
2016-01-07
Data publikacji:
2016-01-07
Data ostatniej zmiany:
2017-02-16
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-18 11:52:55, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)