Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-12-04

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Włoszczowskiemu na realizacjęzadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2016 r.

2017-12-27

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w zakresie gospodarki finansowej Powiatu za 2016 rok i inne wybrane okresy

2018-08-22

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Powiatu Włoszczowskiego

2019-02-21

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

w zakresie końcowej realizacji projektu pn.: "Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE".

2019-02-21

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Włoszczowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską we Włoszczowie

2019-10-04

Kontrola Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach

przeprowadzona w I Liceum Ogólnokształcącym we Włoszczowie

2019-10-29

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

2019-11-18

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

w zakresie prawidłowości przeprowadzania przez Powiat Włoszczowski właściwych procedur dotyczących zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego"

2019-11-21

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa Powiatowi Włoszczowskiemu na realizację zadania pn.: "Zakup Aparatu USG dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II"

2019-12-31

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w przedmiocie oceny realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Włoszczowskiego w zakresie realizacji przepisów Prawa budowalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

2020-01-02

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach

w zakresie zaleceń pokontrolnych zawartycvh wwystąpieniu pokontrolnym zdnia 21 marca 2017 r. znak: WIG.II.431.2.2016

2020-02-13

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Włoszczowskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską we Włoszczowie

2020-05-26

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

w zakresie prawidłowości przeprowadzania przez Powiat Włoszczowski właściwych procedur dotyczących zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. "e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego"

2020-06-26

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

wykonywania zadań w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

2020-07-06

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

realizacji umowy na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych


 1  2  3  4 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-18 11:52:55, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)