Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2013-07-15

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej

kompleksowej gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie za okres od 2009 r. do dnia kontroli ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2012 roku
2013-11-15

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie sposobu wykorzystania przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dotacji celowych udzielonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji
2013-11-27

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie prawidłowości wydatkowania w 2012 roku dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zalesianie gruntów oraz odnowienie i przebudowę drzewostanu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2013-12-10

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków przez organy powiatu włoszczowskiego w okresie 2012 - 2013
2014-03-19

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli

w zakresie planowania i wykorzystania przez Powiat dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2014-07-10

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie realizacji umowy dotacji o dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa ulicy Przedborskiej we Włoszczowie w ciągu drogi powiatowej nr 0401 T"
2014-07-28

Kontrola Archiwum Państwowego w Kielcach

w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
2014-12-19

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
2015-12-11

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach

w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2011 r., w tym prawidłowość wprowadzenia danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w 2011 r.
2015-12-16

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0241T Chlewice – Jadwigów, na odcinku o długości 2,13 km”
2015-12-16

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 0262T, Nr 0264T w ciągu Krasocin-Niwiska-Gruszczyn, na odcinku o długości 4,6 km”

2015-12-16

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

w zakresie trwałości projektu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych we Włoszczowie: ul. Wschodnia, ul. Wiśniowa, ul. Kusocińskiego, na odcinku o łącznej długości 1,9 km”

2015-12-16

Kontrola Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach

w zakresie realizacji projektu pn.: „Park Młodego Naukowca”

2015-12-16

Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Kielcach

w zakresie poprawności zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania, wydanych w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

2016-01-08

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

w zakresie trwałości realizacji projektu pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 42"Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)