Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2012-06-28

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

w zakresie realizacji zadań Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz oceny ryzyka zawodowego
2012-06-28

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach

w zakresie poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań określonych przepisami ustawy Prawo budowlane
2012-06-28

Kontrola Archiwum Państwowego w Kielcach

w zakresie ogólnej kontroli zarchiwum zakładowego
2012-06-28

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

w zakresie prawidłowości wykonywania zadań wynikających z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
2012-06-28

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego

wykonywania zadań w zakresie obronności w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie

 1  2  3  4 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 14:48:07, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)