Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2012-12-30

Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28.VI.2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

2012-12-30

Uchwała Nr XIV/81/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28.11.2011r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na 2012 rok.

2012-12-30

Uchwała Nr XXVI/136/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29.XI.2012r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na 2013 rok".

2013-10-14

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na 2014 rok."

2013-11-05

Informacja Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

dotycząca wyniku konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na 2014 rok."

2013-12-02

Uchwała Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27.XI.2013r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na 2014 rok".

2014-10-20

Uchwała Nr 93/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 15.X.2014r.

w sprawie przyjęcia projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na 2015 r.)"

2014-11-06

Przebieg konsultacji społecznych

Wnioski, opinie i uwagi wniesione do projektu "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na 2015 r.)".

2014-11-07

Uchwała Nr 99/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie dokonania analizy oraz rozpatrzenia wniosków, opinii i uwag do "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na 2015 r.)", zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych
2014-12-12

Uchwała Nr II/6/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11.XII.2014 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na 2015 r.)"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-18 11:52:55, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)