Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2015-05-20
Ikona statystyk

Konsultacje społeczne wariantów przebiegu obwodnicy miasta Włoszczowa

Powiat Włoszczowski informuje, że poddaje się konsultacji społecznej warianty przebiegu obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 w ramach projektu pn. „Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo – Przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pt. „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785”. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 20.05.2015r. do 03.06.2015r.

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-15 13:50:00, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)