Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2018-10-31
Ikona statystyk

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

projektu aktu prawa miejscowego

WYNIKI KONSULTACJI

 

projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II z organizacjami pozarządowymi przeprowadzonych w terminie od 4 do 25 października 2018 r.

 

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II poddany został konsultacjom poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

W wyznaczonym przez Zarząd Powiatu terminie do Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia, organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych opinii i uwag dotyczących dokumentu będącego przedmiotem konsultacji. W dniu 05.10.2018 r. została zgłoszona przez osobę fizyczną jedna opinia/uwaga niezawierająca propozycji zmiany zapisów w projekcie uchwały.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedstawi projekt uchwały
w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II, bez zmian pod obrady Rady Powiatu Włoszczowskiego.

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-15 13:50:00, zmian dokonał(a): Katarzyna Baran

WCAG 2.0 (Level AA)