Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2020-03-26
Ikona statystyk

Decyzja

Włoszczowa, 2020-03-26

Znak: GKN.6852.2.7.2019.IŚ

      D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, 1b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), art. 33 ust.7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku firmy NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Pana Adama Ilcewicza

Włoszczowa, 2020-03-26

Znak: GKN.6852.2.7.2019.IŚ

      D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 124 ust. 1, 1b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), art. 33 ust.7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2410) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku firmy NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która reprezentowana jest przez pełnomocnika Pana Adama Ilcewicza

Starosta Włoszczowski

  1. Ogranicza sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 392, położonej w obrębie ewidencyjnym Skociszewy w gminie Radków, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Operatorowi NEXERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na przedmiotowej nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci wykonania projektowanego rurociągu kablowego 2xRHDPEp40/3/7 o długości ok. 2,91 m w rurze osłonowej RHDPEp110/6,3, stanowiących infrastrukturę telekomunikacyjną. Szczegółową lokalizację i obszar ograniczenia na przedmiotowej nieruchomości zawiera dołączona do wniosku mapa stanowiąca integralną część decyzji.
  2. Zobowiązuje inwestora NEXERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do przywrócenia opisanej w punkcie 1 niniejszej decyzji nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po wykonaniu prac budowlano-montażowych, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.
  3. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości opisanej w pkt 1 decyzji dotyczy pasa nieruchomości o szerokości 3 m co łącznie stanowi około 8,75 m².

Dalsza część decyzji w załączniku.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Tomasz Strączyński
Data utworzenia informacji:
2020-03-26
Data publikacji:
2020-03-26
Data ostatniej zmiany:
2020-03-26
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-14 11:37:54, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)