Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2020-09-18
Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.09.15

Znak: GKN.6821.1.13.2020.TS          

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Danków Mały gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka Nr 258, 266, 268 stanowią mienie gromadzkie.

            W  związku  z   powyższym   proszę  o  zwołanie w dniu 6 października 2020 r. o godzinie 14:00 zebrania, na które należy zaprosić szczególnie najstarszych mieszkańców. Zebranie odbędzie się w Domu Strażaka w Dankowie Małym.

W zebraniu weźmie udział przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

                                                                                                        Włoszczowa, dn. 2020.09.15

Znak: GKN.6821.1.13.2020.TS          

Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Danków Mały gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka Nr 258, 266, 268 stanowią mienie gromadzkie.

            W  związku  z   powyższym   proszę  o  zwołanie w dniu 6 października 2020 r. o godzinie 14:00 zebrania, na które należy zaprosić szczególnie najstarszych mieszkańców. Zebranie odbędzie się w Domu Strażaka w Dankowie Małym.

W zebraniu weźmie udział przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Tomasz Strączyński
Data utworzenia informacji:
2020-09-18
Data publikacji:
2020-09-18
Data ostatniej zmiany:
2020-09-18
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-14 11:37:54, zmian dokonał(a): i.lato

WCAG 2.0 (Level AA)