Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2020-11-03
Ikona statystyk

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektormagnetyczne, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, podlegającej zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).  

 

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-18 11:52:55, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)